Prague Embedded Systems Workshop 2019

Ve dnech 27.–29. června pořádá Katedra číslicového návrhu studentskou konferenci Prague Embedded Systems Workshop (PESW) 2019. Akce je určena pro studenty nejen doktorského studia (součástí je i soutěž o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci) a jejím hlavním cílem je navázání spolupráce mezi univerzitami nejen z České republiky a Evropské unie. Termín pro zasílání příspěvků je již 27. května. Workshop je pořádán již posedmé, koná se v Roztokách u Prahy a probíhá v angličtině. Součástí programu jsou i zajímavé zvané přednášky odborníků z výzkumu i praxe.

Téma

Toto výzkumné setkání je určené k prezentaci a diskuzi o výsledcích studentů a pokroku ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů. Workshop se zaměřuje zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy. Dále se orientuje na testovací metody spojené s technologií SoC a moderními vestavnými aplikacemi.

Příspěvky mohou být nejen z následujících oblastí:

  • Vestavné systémy a síťová bezpečnost zaměřená na aktuální problémy
  • Nová témata a metody využívající programovatelné obvody
  • Hardwarová a softwarová implementace zohledňující testovatelnost, spolehlivost a odolnost proti poruchám a útokům
  • Inteligentní systémy
  • Heterogenní kyberfyzikální systémy
  • Řízení robotů
  • Internet věcí (IoT)

Program

V současnosti probíhá Call for Papers. Je možné přihlásit článek, abstrakt již publikovaného výzkumu nebo poster bakalářské nebo magisterské práce obhájené v tomto nebo minulém roce (od léta 2018). Termín pro přihlášení je do 27. května pro články a abstrakty a do 23. června pro studentské příspěvky do poster session. Součástí programu jsou i zajímavé zvané přednášky odborníků z výzkumu i praxe nejen z ČR. Ústně prezentované příspěvky vycházejí ve sborníku vydávaném nakladatelstvím ČVUT.

Součástí konference jsou i tři hlavní přednášky:

  • Elena-Ioana Vatajelu: Randomness in Emerging Technologies: Functional Robustness vs. Security
  • Paolo Bernardi: Automotive Testing Challenges
  • Jan Kořenek: Hardware Acceleration Techniques for Network Monitoring and Security

O akci

Cílem akce je propojit studenty a navázat spolupráci mezi univerzitami nejen v České republice a Evropě. Konference je sponzorována ČVUT jako studentská vědecká konference, příspěvky studentů v poster sekci sponzoruje IEEE Student Branch CTU. Studenti ČVUT a jiní přednášející studenti mají registraci zdarma. Registrace pro ostatní bude spuštěna během června. Více informací najdete na webu konference.

Typ akce
Konference
Organizátoři
Fakulta informačních technologií ČVUT
Termín
27.–29. června 2019
Místo
Academic hotel & Congress Centre
Tyršovo náměstí 2222, Roztoky u Prahy
Jazyk
Angličtina
Web akce
The 7th Prague Embedded Systems Workshop

Kontakt

Workshop organizují členové Katedry číslicového návrhu Fakulty informačních technologií ČVUT. Setkání se koná v obci Roztoky u Prahy. Pro více informací můžete kontaktovat jednotlivé organizátory. Organizaci této konference zajišťuje společnost AMCA. Konference je sponzorována ČVUT v rámci programu Studentská vědecká konference.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Organizátorka PESW

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Petr Fišer - profile

doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.

Organizátor PESW

Docent na Katedře číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czOrganizátorka PESW


Poslední změna: 3.6.2019, 9:43