prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra teoretické informatiky
Výzkumná skupina
The Prague Stringology Club
Osobní stránky
http://www.stringology.org/~holub/
E-mail
jan.holub@fit.cvut.cz
Telefon
+420 22435 9814

Komprese XML dat

XML data compression

Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro uchovávání dat ve formátu XML. Tyto metody musí zajistit i snadný a rychlý přístup k uloženým datům.

The goal of the project is to find more efficient methods for storing data in XML format. Those methods should have to provide easy and fast access to stored data as well.

Indexování dat pro Bioinformatiku

Data Indexing for Bioinformatics

Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro uchovávání a vyhledávání dat pro různé úlohy v bioinformatice.

The goal of the project is to find more efficient methods for storing and indexing data for various tasks in Bioinformatics.

Komprese přirozeného jazyka

Natural Language Compression

Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro kompresi přirozeného jazyka na základě částečných znalostí jazyka.

The goal of the project is to find more efficient methods for compression of natural language using a partial knowledge of the language.Poslední změna: 26.4.2019, 10:17