Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra číslicového návrhu
Výzkumná skupina
Computational Intelligence Research Group
Osobní stránky
http://users.fit.cvut.cz/~skrbek
E-mail
skrbek@fit.cvut.cz
Telefon
+420 22435 7668

Výpočetní inteligence: neuronové sítě (standardní, s komplexními vahami a pulsní neuronové sítě), evoluční algoritmy, fuzzy systémy

Computational Intelligence: neural networks (standard, complex weights and spiking), evolutionary algorithms and fuzzy systems.

Výpočetní inteligence patří do oblasti umělé inteligence a integruje neuronové sítě, fuzzy systémy, přírodou inspirovanou optimalizaci a imunitní systémy. Tato oblast s ohledem na současný rozvoj robotiky a inteligentních systémů nabývá stále většího významu. Přední roli hrají zejména evoluční techniky, kterými lze konstruovat a učit různé adaptivní systémy. Těžiště výzkumu je směřováno do oblasti vývoje evolučních algoritmů pro vývoj neuronových, fuzzy, případně hybridních systémů a jejich implementace na vícejádrových procesorech, GPU, případně hardware (FPGA).

Computational Intelligence belongs to the field of artificial intelligence. It integrates neural networks, fuzzy systems, nature-inspired optimization and immune systems. This field with respect to the current development of robotics and intelligent systems is becoming increasingly important. Especially evolutionary techniques, which can be used for construction of various adaptive systems, play leading role. The focus of the research is directed towards the development of evolutionary algorithms for the development and learning of neural, fuzzy, or hybrid systems and their implementation on multicore processors, GPU and hardware (FPGA).Poslední změna: 26.4.2019, 15:08