PR oddělení

PR oddělení zajišťuje interní a externí komunikaci, včetně propagace a marketingových aktivit fakulty. Získává zpětnou vazbu od veřejnosti, stávajících i potenciálních studentů, zaměstnanců i firem. Poskytuje informace o činnosti fakulty a o dosažených výsledcích, na kterých se fakulta podílí.

Oddělení PR zajišťuje následující činnosti:

Mimo oblast působnosti PR oddělení leží partnerský projekt Spolupráce s průmysleminzerce pracovních pozic na webu fakulty. Kontaktní osobou pro portál Spolupráce s průmyslem je Ing. Lucie Kolomazníková. Pro inzerci pracovních pozic na webu fakulty kontaktujte Ing. Dagmar Malou.

Akce

Oddělení organizuje fakultní akce, které mají za cíl zejména přivést na půdu FIT odborníky z praxe. Díky tomu pak mohou přiblížit fakultu zájemcům o studium i široké veřejnosti. Jedná se například o akce:

Oddělení se také podílí na organizaci celouniverzitních akcí a konferencí pořádaných na fakultě. Rovněž pomáhá při organizaci akcí pořádaných studentským klubem FIT++.

Kontakt

V případě zájmu o spolupráci a propagaci vašich aktivit kontaktujte naše PR manažery. Uvítáme rovněž vaše nápady, dotazy nebo připomínky. PR oddělení sídlí ve 3. patře v místnosti T9:313 Nové budovy ČVUT.

Josef Kolář - profile

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy, vedoucí PR oddělení

Tiskový mluvčí

Jiřina Scholtzová - profile

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího PR oddělení

Odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Poslední změna: 5.6.2019, 14:03