Tiskové zprávy za roky 2008 a 2009

Roky 2008 a 2009 se pojí se založením fakulty a jejími začátky. Byla také slavnostně otevřena nová učebna a konal se první den otevřených dveří pro zájemce o studium.

5. 11. 2009 – Nová Sun Ray učebna v Národní technické knihovně
Nová učebna Fakulty informačních technologií ČVUT v prostorách Národní technické knihovny, vybavená technologií Sun Ray, byla slavnostně otevřena dne 2. listopadu 2009, za účasti představitelů společnosti Sun Microsystems, zástupců fakulty a vedení knihovny.
11. 9. 2009 – Den otevřených dveří na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze
Zájemci o studium na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze mají možnost osobně navštívit fakultu v den otevřených dveří 25. listopadu 2009 od 9.00 nebo od 11.00 hodin.
3. 9. 2009 – Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze dnes odstartovala
Moderní sál Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích se dnes zaplnil hosty, přestože oficiální otevření knihovny proběhne až 9. září. Posluchárnu, kterou bude pravidelně využívat pro přednášky studentů, využila nejmladší fakulta ČVUT v Praze – Fakulta informačních technologií, která dnes zápisem prvních studentů odstartovala svou činnost.
28. 4. 2009 – Na ČVUT v Praze byla založena Fakulta informačních technologií
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze souhlasil 22. dubna 2009 s vytvořením nové fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií (FIT). Nová fakulta bude mít sídlo v dejvickém areálu ČVUT, nejprve v Masarykově koleji ČVUT (Thákurova 1, Praha 6), poté v prostorách vzniklých redislokací součástí v souvislosti s výstavbou nové budovy ČVUT.
8. 4. 2008 – Zahájení projektu vytvoření fakulty informatiky na ČVUT v Praze
Dne 8. dubna 2008 uspořádal prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., poradce rektora ČVUT pro informatiku, tiskovou konferenci k zahájení projektu vytvoření Fakulty informatiky. Tímto projektem ČVUT jasně vyjadřuje svůj zájem podporovat výchovu vysoce kvalifikovaných odborníků a výzkum v oboru, který má klíčovou úlohu při transformaci současného světa na informační společnost. Na této tiskové konferenci byly představeny základní cíle a záměry projektu a jeho časový harmonogram. Tisková konference se konala v Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Poslední změna: 25.9.2017, 15:02