BI-PGR – Počítačová grafika

Cíl předmětu

Studenti budou umět naprogramovat jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci (např. hru, vizualizaci,...). Naučí se navrhnout a vytvořit si prostorovou scénu, přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí základním pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), geometrické transformace, osvětlovací model, ... Získají tedy znalosti, které usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování grafických karet (GPU) a animací.

Program přednášek

 1. Grafická rozhraní a jejich standardizace, knihovna OpenGL, Grafické elementy.
 2. Grafické elementy a jejich atributy, knihovna GLUT.
 3. Euklidovský prostor, souřadnicové systémy, transformace.
 4. Transformace (dokončení). Struktura scény.
 5. Barva a světlo.
 6. Textury.
 7. Vstupní operace.
 8. Zobrazovací řetězec a videopaměť, operace s fragmenty.
 9. Míchání obrazů, průhlednost, antialiasing a efekt mlhy.
 10. Křivky a plochy.
 11. Geometrické modelování.
 12. Zobrazování a osvětlování. Vizualizace dat.

Program cvičení

 1. Úvod, semestrální práce, překlad úloh, ukázky hotových prací.
 2. Knihovna GLUT. Výběr zadání samostatné úlohy.
 3. Grafické elementy OpenGL (řešení úloh za body).
 4. Transformace v OpenGL (řešení úloh za body).
 5. Řešení samostatné úlohy - konzultace.
 6. Řešení samostatné úlohy (1.kontrola - části 1 a 2 - model a transformace).
 7. Stínování, světla a materiály (řešení úloh za body).
 8. Řešení samostatné úlohy.
 9. Řešení samostatné úlohy (2.kontrola - část 3 – osvětlení).
 10. Textury (řešení úloh za body).
 11. Řešení samostatné úlohy nebo odevzdání částí 1-5 v předstihu.
 12. Odevzdání semestrálních prací (části 1 až 5).
 13. Zápočet + volba nejlepších prací.Poslední změna: 22.4.2009, 21:20