BI-VES – Vestavné systémy

Cíl předmětu

Studenti se naučí navrhovat vestavné systémy a vyvíjet programové vybavení pro tyto systémy. Získají základní znalost nejčastěji používaných mikrokontrolérů a vestavných procesorů, jejich integrovaných periferních obvodů, způsobů programování a využití v aplikacích. Získají praktické zkušenosti s vývojovými nástroji a vývojem programového vybavení.

Program přednášek

 1. Úvod do předmětu, definice vestavných systémů, aplikační oblasti, způsob návrhu.
 2. Vstupně/výstupní brány, jejich konfigurace, přerušení, vnější sběrnice.
 3. Čítače a časovače, obvody pro zpracování a generování událostí.
 4. RTC, PWM, Watchdog, obvody Power-fail.
 5. Sériová rozhraní, sériová komunikace, sériové sběrnice.
 6. A/D a D/A převodníky, teplotní senzory.
 7. Zobrazovací prvky, klávesnice a dotykové obrazovky.
 8. Paměťové obvody, velkokapacitní média.
 9. Moderní rozhraní (USB, IrDA, BlueTooth).
 10. Osmibitové a šestnáctibitové mikrokontroléry.
 11. Třicetidvoubitové mikrokontroléry a procesory.
 12. Mobilní platformy.
 13. Operační systémy pro vestavné aplikace.
 14. Technická a programová podpora vývoje aplikací.

Program cvičení

 1. Vývojové prostředí, vytváření programů v jazyce C a ladění.
 2. Úloha 1: Ovládání jednoduchých zobrazovacích prvků.
 3. Úloha 2: Ovládání displeje.
 4. Úloha 3: Ovládání vstupních zařízení (klávesnice).
 5. Úloha 4: Zpracování a generování událostí.
 6. Úloha 5: Pulsně-šířková modulace.
 7. Úloha 6: Ovládání A/D převodníku.
 8. Úloha 7: Ovládání periferií na sériové sběrnici.
 9. Úloha 8: Sériová komunikace.
 10. Úloha 9: Implementace konečného automatu.
 11. Úloha 10-12: Zavěrečná úloha.
 12. Zápočet.Poslední změna: 22.4.2009, 21:10