Laboratoř výzkumu programování

Laboratoř výzkumu programování – logo

Laboratoř výzkumu programování (PRL@PRG) se zabývá hlubším pochopením programovacích jazyků a jejich využitím. V laboratoři se uskutečňuje ERC projekt prof. Jana Viteka s názvem Evolving Language Ecosystems (ELE). Cílem projektu je najít postupy, které zlevní vývoj programovacích jazyků. Laboratoř nabízí spolupráci studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia.

O laboratoři

Laboratoř výzkumu programování se snaží o hlubší pochopení programovacích jazyků a jejich využití. Dále usiluje o použití tohoto chápání v procesu navrhování programů i v nových neobvyklých aplikacích. Laboratoř používá víceúrovňový přístup ke studiu programovacích jazyků a metodologii programování – zahrnující prvky designu, matematiky, experimentální vědy a inženýrství.

Evropská výzkumná rada – logo

Laboratoř provádí výzkum všech aspektů programování, včetně:

  • Vývoje malých a velkých programů
  • Návrhu, implementace a analýzy programovacích jazyků
  • Návrhu vývojových prostředí

Laboratoř vznikla v roce 2016 z prestižního grantu Evropské výzkumné rady. Prof. Jan Vitek získal na projekt Evolving Language Ecosystems (ELE) prestižní Advanced grant v hodnotě 3 milionů eur. Tento projekt se rozhodl řešit na Fakultě informačních technologií ČVUT.

Laboratoř pracuje od 1. 1. 2019 na dalším grantu tentokrát od MŠMT ve výši více než 56 milionů korun s názvem Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000421). V rámci tohoto projektu bude vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), první výzkumné centrum v ČR zaměřené na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu.

Loga MŠMT a OP VVV

Laboratoř spolupracuje s několika významnými univerzitami i společnostmi. Spolupracuje zejména s univerzitním týmem prof. Jana Viteka v Bostonu, ale také s dalšími světovými univerzitami. Mezi další partnery patří také lídři na trhu v oblasti IT, jako jsou:

Výzkumná činnost

Laboratoř se zabývá projektem Evolving Language Ecosystems (ELE). Cílem projektu je najít postupy, které zlevní evoluci programovacích jazyků, konkrétně se zaměřuje na jazyk R. Vědecký tým chce dokázat, že je možno vyvíjet jazyk R tak, aby uměl analyzovat daleko větší objemy dat. K tomu chtějí využít statistickou analýzu i strojové učení.

Projekt zkoumá základní techniky a algoritmy pro vývoj celých jazykových ekosystémů. Cílem je snížit náklady na rozsáhlé změny v programovacích jazycích, vyhnout se nutnosti vytvářet zcela nové jazyky a umožnit dlouhodobější používání těch stávajících. Skupina pracuje v otevřeném kódu, vše je tedy reprodukovatelné.

Laboratoř rovněž řeší projekt „Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů“. V rámci něhož bude vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), který se bude zaměřovat na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský znalostní potenciál, který ale neumíme zatím využít. Projekt si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a umožnit porozumění získaným informacím.

Pedagogická činnost

Laboratoř nabízí spolupráci studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia. Doktorandům nabízí možnost zaměstnání a podporu při jejich výzkumu. Balakářští a magisterští studenti mají možnost zvolit si některý z projektů laboratoře jako téma své závěrečné práce. Dále laboratoř organizuje letní školu Programming Language Implementation Summer School (PLISS), kde přednáší i prof. Jan Vitek.

Kontakt

Laboratoř vede prof. Jan Vitek. Administrativu zajišťuje Ing. Lucie Lerch. Laboratoř dále zaštiťuje seniorní vědce, postdoktorandy a doktorandy. Laboratoř sídlí ve 12. patře Budovy A. Další informace jsou také na oficiálním webu laboratoře.

Jan Vitek - profile

prof. MSc. Jan Vitek, PhD.

Vedoucí Laboratoře výzkumu programování

Profesor informatiky na Northeastern University v Bostonu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Lucie Lerch, lucie.lerch@fit.cvut.czProjektová manažerka


Poslední změna: 2.5.2019, 13:18