Gadgety do nového IS FIT

Cílem této soutěže je podpořit zapojení studentů do vývoje nového informačního systému. Navrhněte a případně i implementujte gadgety, které podpoří vaše studium, zapojení do vědeckých projektů, komunitní a projektovou činnost, spolupráci při tvorbě studijních materiálů, zlepší informovanost, posílí sociální vazby, atd.

Své návrhy posílejte na adresu pavel.kordik@fit.cvut.cz, nejlepší návrhy budou vybrány k implementaci. Pokud se na implementaci budete přímo podílet, budete odměněni úměrně svým zásluhám.Poslední změna: 31.10.2017, 15:52