Studijní obor Informační technologie (1802R007)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Informační technologie získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o dovednosti navrhovat, konfigurovat, sestavovat, administrovat, provozovat a inovovat výpočetní infrastrukturu se znalostí hardware i software. Jsou schopni vybrat vhodný hardware a software, integrovat jej do existujícího systému, instalovat, příslušně nastavit, testovat jej, vyhodnocovat výsledky. Jsou připraveni řešit otázky bezpečnosti výpočetních systémů.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi mohou pracovat na všech postech ICT oddělení podniků, jako systémoví integrátoři, administrátoři výpočetních systémů, technici v datových centrech, správci sítí, webových a databázových serverů, datových skladů a firmách poskytující hosting výpočetní infrastruktury. Mohou se uplatnit i jako bezpečnostní analytici.

Oborové předměty

  • Architektury počítačových systémů
  • Administrace OS Unix
  • Administrace OS Windows
  • Administrace sítí
  • Administrace webového a databázového serveru
  • Ekonomika podnikání
  • Skriptovací jazyky
  • Základy softwarového inženýrství
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Róbert Lórencz, Robert.Lorencz@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.9.2019, 14:24