Studijní obor Informační systémy a management

Získané dovednosti a znalosti

Obor informační systémy v managementu je určen pro studenty se zájmem o ekonomicko-manažerské aspekty a aplikaci informatiky v podnikání. Získají nejen solidní znalosti z oblasti informačních technologií, matematiky a teoretické informatiky (v rámci společných předmětů programu), ale stanou se odborníky na návrh, realizaci a provoz IS/IT v komerčních podnicích a veřejné správě.

V oborových předmětech (od třetího semestru studia) si vybudují odborný profil znalostmi a dovednostmi z oblasti osvědčených metod softwarového inženýrství a konceptuálního modelování, analýzy a návrhu aplikací podnikových informačních a znalostních systémů (ERP, BI, CRM).  Obor je, jako jediný z nabídky oborů, výrazně orientován na problematiku ekonomiky podniku, podnikových procesů a zasazení podniku do ekonomického a legislativního prostředí státu. Absolventi tak získají aktuální znalosti o právních aspektech podnikání, finančním řízení podniku, marketingu a dalších oblastech v rámci životního cyklu podniku, které jim usnadní založení vlastní firmy (např. Start-Up) nebo vedení týmu IT specialistů.

V oboru Informační systémy v managementu je kladen důraz na využití mezioborových dovedností k uspokojení informačních potřeb podniku a ke zpracování podnikových informací a znalostí pro podporu manažerského rozhodování. Absolventi budou vybaveni základy komunikace s managementem firmy a využití informačních technologií, které směřují k podpoře rozhodování a ekonomickému růstu. Na bakalářský obor navazuje stejnojmenný obor v magisterském stupni studia, který je zaměřen na pokročilé znalosti v oblasti tvorby informační strategie a řízení firemní informatiky.

Popis uplatnění v oboru

Studium oboru Informační systémy v managementu připravuje odborníky pro široké spektrum především v podnikové praxi. Absolvent oboru najde uplatnění zejména v:

 • analýze a optimalizaci podnikových procesů
 • návrhu, vývoji a nasazení podnikových informačních systémů
 • návrhu a správě specializovaných manažerských a znalostních systémů
 • manažerských pozicích jako je řízení IT nebo marketing IT
 • řízení vlastních firem (nejen) v oblasti IT
 • softwarových firmách zaměřených na vývoj podnikových aplikací
 • v konzultačních a projekčních firmách jako analytik či systémový integrátor

Oborové předměty

 • Konceptuální modelování
 • Právo a podnikání
 • Softwarové inženýrství 2
 • Tvorba informačních systémů
 • Znalostní inženýrství
 • Jeden z finačně-manažerských
  • Finanční a manažerské účetnictví
  • Finanční trhy
  • Světová ekonomika a podnikání
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 2.12.2015, 19:48