Studijní obor Počítačové inženýrství

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Počítačové inženýrství získají teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů a všechny úrovně architektur počítačových systémů (číslicové a analogové obvody, procesory, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství).

V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o důkladnější znalosti návrhu číslicových obvodů a vestavných systémů s jednočipovými mikropočítači. Studenti se též seznámí s vývojem programů pro speciální číslicová zařízení (například mobilní robot NAO). Obor pokrývá souběžný vývoj softwaru a hardwaru (pomocí programovatelných obvodů FPGA), kde se k implementaci algoritmů využívají hardwarové i softwarové prostředky podle konkrétních požadavků na rychlost, velikost zařízení, spotřebu, spolehlivost, činnost v reálném čase a rychlost návrhu.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru PI naleznou praktické uplatnění jako programátoři a číslicoví návrháři zákaznických či programovatelných obvodů, jako návrháři, konstruktéři a verifikátoři číslicových zařízení, vestavných a řídicích systémů či počítačově řízených technologických zařízení.

Oborové předměty

  • Architektury počítačových systémů
  • Jednotky počítačů
  • Praktika v návrhu číslicových obvodů
  • Systémy reálného času
  • Vestavné systémy
  • Základy řízení systému
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 9.3.2015, 18:24