Studijní obor Počítačové inženýrství (1801R037)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Počítačové inženýrství získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o znalosti návrhu číslicových systémů, procesorů, počítačů a počítačových komunikačních systémů zahrnujícího společný návrh hardwaru i softwaru, s ohledem na cílové aplikace jako např. vestavné systémy, roboty, mobilní výpočetní systémy, senzorové sítě. Studenti se též seznámí s vývojem programů pro speciální číslicová zařízení a pro ovládání jejich rozhraní směrem k uživatelům nebo jiným zařízením. Obor pokrývá společný vývoj HW i SW, kde implementace algoritmu může být hardwarová i softwarová podle konkrétních požadavků na rychlost, velikost zařízení, spotřebu, spolehlivost i rychlost návrhu.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru PI ponejvíce naleznou praktické uplatnění jako programátoři a číslicoví návrháři zákaznických či programovatelných obvodů, jako návrháři a konstruktéři číslicových zařízení, vestavných a řídících systémů či počítačově řízených technologických zařízení.

Oborové předměty

  • Architektury počítačových systémů
  • Grafové algoritmy a základy teorie složitosti
  • Jednotky počítačů
  • Praktika návrhu číslicových obvodů
  • Systémy reálného času
  • Vestavné systémy
  • Základy softwarového inženýrství
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Hana Kubátová, Hana.Kubatova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.9.2019, 14:22