Studijní obor Teoretická informatika (1801R010)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Teoretická informatika získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o vyvážený soubor profesních znalostí a dovedností z oblasti architektur počítačů, systémového programování, teorie grafů a pokročilé algoritmizace, a jsou tak připraveni jak na úspěšnou profesní dráhu nebo na další studium libovolného informaticky zaměřeného magisterského oboru. Mají hlubší znalosti o architekturách procesorů, rozumějí matematickým modelům a jsou schopni je používat při návrhu a analýze algoritmů s ohledem na výpočetní složitelnost a praktickou řešitelnost úloh. Znají nástroje a formální modely pro navrhování, specifikaci, efektivní implementaci, analýzu vlastností algoritmů různých typů (včetně heuristických a přibližných) na různých architekturách počítačů.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru TI v případě přechodu do praxe najdou uplatnění především jako analytici a návrháři systémů ve vývojových či výzkumných týmech. Jsou schopni zastávat pozice, které vyžadují řešit složitější algoritmické úlohy v různých aplikačních oblastech nebo optimalizovat stávající řešení.

Oborové předměty

  • Architektury počítačových systémů
  • Efektivní implementace algoritmů
  • Efektivní algoritmy
  • Grafové algoritmy a základy teorie složitosti
  • Programovací jazyky a překladače
  • Vytěžování znalostí z dat
  • Základy softwarového inženýrství

Doporučené průchody

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Jan Janoušek, Jan.Janousek@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.9.2019, 14:22