Studijní obor Web a multimédia (2612R062)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Web a multimedia získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj profil o odborné znalosti i praktické dovednosti pro navrhování a vytváření webových aplikací s využitím moderních webových technologií, pro zpracování multimediálních a grafických dat pro účely prezentací, vizualizací a dalších úloh a pro tvorbu uživatelských rozhraní počítačových aplikací. Absolventi tedy budou schopni navrhovat, realizovat a testovat webové aplikace a systémy.

Popis uplatnění v oboru

Šíře a rozsah webových a multimediálních aplikací je natolik rozmanitá a přitom stále se dynamicky rozvíjející, že absolventi naleznou uplatnění téměř v každé firmě. Vedle ryze technického uplatnění na pozicích webových návrhářů, administrátorů a tvůrců se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozice v organizacích zaměřených na reklamu, umění, mediální prezentace, školení či e-komerci.

Oborové předměty

  • Multimediální a grafické aplikace
  • Počítačová grafika
  • Tvorba uživatelského rozhraní
  • Tvorba webových aplikací
  • Vyhledávání na webu a multimediální databáze
  • Web a multimédia
  • Základy softwarového inženýrství
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Tomáš Vitvar, Tomas.Vitvar@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.9.2019, 14:24