Studijní obor WSI - zaměření Počítačová grafika

Získané dovednosti a znalosti

Zaměření PG oboru WSI je charakterizováno následujícími předměty: Programování v Pythonu (BI-PYT), Softwarový týmový projekt 1 (BI-SP1), Multimediální a grafické aplikace (BI-MGA), Počítačová grafika (BI-PGR), Programování grafických aplikací (BI-PGA) a Tvorba uživatelského rozhraní (BI-TUR). Je tedy postaveno na kombinaci predmětů softwarového inženýrství a předmětů počítačové grafiky. Důraz je kladen na aplikaci získaných teoretických znalostí do oblasti počítačové grafiky a to formou zpracování 2D a 3D obsahu, programování 3D obsahu, programování rozšíření grafických aplikací a uživatelského testování.

Studenti zaměření PG oboru WSI se seznámí s širokou škálou technologií a způsobu zpracování multimediálních a grafických dat pro účely prezentace a vizualizace a rozšíří si společné základy informatiky o znalosti v oblasti tvorby grafických aplikací (vytváření multimediálních materiálů ve 2D a 3D grafice, programování interaktivních 3D scén, programování zásuvných modulů do existujících grafických aplikací, testování uživatelského rozhraní a další). To vše souběžně s osvojením technologií programování a metod softwarového inženýrství, takže budou připraveni týmově vyvíjet i rozsáhlejší aplikace.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi budou schopni navrhovat a vytvářet či rozšiřovat grafické aplikace a naučí se podrobit jejich uživatelské rozhraní vhodným uživatelským testům. V oblasti počítačové grafiky budou znát základní techniky modifikace 2D a 3D obsahu.

Oborové předměty

  • Multimediální a grafické aplikace
  • Počítačová grafika
  • Programování grafických  aplikací
  • Programování v Pythonu
  • Tvorba uživatelského rozhraní
  • Softwarový týmový projekt 2

Doporučený volitelný předmět

  • Softwarový týmový projekt 1 (lze řešit stejné téma v předmětu Tvorba uživatelského rozhraní (BI-TUR) a Softwarové inženýrství I (BI-SI1)
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 21.6.2016, 10:47