Studijní obor WSI - zaměření Webové inženýrství

Získané dovednosti a znalosti

Zaměření WI oboru SWI má vychovávat softwarové inženýry zeměřené na webové systémy a služby a postihnout moderní trendy ve webových technologiích. Je charakterizováno následujícími předměty: Technologie Java (BI-TJV), Technologie XML (BI-XML), Tvorba webových aplikací (BI-TWA), Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích (BI-VWM), Programovací paradigmata (BI-PPA) a DB technologie pro Big Data (BI-BIG).

Studenti zaměření WI oboru SWI si rozšíří společné základy informatiky o specifické architektury a technologie z oblasti webu, které jim umožní vytvářet dobré webové aplikace na straně klienta i na straně serveru. Kromě základních technologií, jako jsou HTTP, HTML nebo XML, se jedná o architektury a algoritmy z oblasti vyhledávání a indexování obsahu na webu, o znalost dynamických programovacích jazyků a o technologie moderních databází vhodných pro realizaci škálovatelných systémů, které ukládají a zpracovávají velké objemy dat.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi budou schopni pracovat na pozicích inženýra webových aplikací počínaje úrovní programátora klientských nebo serverových komponent aplikace. Zaměření poskytne absolventovi důležitý základ pro jeho další profesní rozvoj, např. jako architekta webových aplikací, který zvládne pracovat v rámci celého životního cyklu aplikací tzn. jejího návrhu, implementace, testování, údržby a rozvoje.

Oborové předměty

  • DB technologie pro Big Data
  • Programovací paradigmata
  • Technologie Java
  • Technologie XML
  • Tvorba webových aplikací
  • Vyhledávání na webu a v multimediálních DB
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 18.11.2015, 22:18