Studijní obor Znalostní inženýrství

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Znalostní inženýrství získají komplexní a ucelené znalosti v oblasti zpracování dat. Poznají problematiku získávání dat, způsob uchovávání informací a zejména pak způsoby, jak z dat získat důležité informace. Obor postupně seznamuje studenty se softwarovými nástroji, které si postupně osvojují na praktických příkladech z praxe v rámci studovaných předmětů.

Studenti se seznámi s možnostmi ukládání a zpracování rozsáhlých dat (cloudové technologie pro Big Data), nástroji pro předzpracování a vlastní vytěžování dat (data mining), a v neposlední řadě se seznámí s nástroji umělé inteligence, které lze využívat v oblasti zpracování dat. V rámci volitelných předmětů se studenti mohou zaměřit i na oblasti zpracování obrazu nebo text mining. Během studia se mohou studenti podílet na řešení úloh z praxe a navázat tak kontakty pro své budoucí uplatnění.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru ZI najdou uplatnění zejména jako analytici v oblasti zpracování dat ve společnostech, které potřebují vyhodnocovat data a získávat z nich užitečné informace pro svůj rozvoj. Díky tomu, že objem zveřejňovaných a shromažďovaných dat je obrovský a exponenciálně se zvětšuje, potřebu vyhodnocovat data najdeme u téměř každé společnosti, což také vede k žádanému širokému uplatnění absolventů tohoto oboru.

Oborové předměty

  • DB technologie pro Big Data
  • Technologie Java
  • Vyhledávání na webu a multimediálních DB
  • Vytěžování znalostí z dat
  • Základy umělé inteligence
  • Znalostní systémy
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 1.12.2015, 17:45