Imatrikulace

Pan děkan doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., a pan proděkan Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zvou studenty na imatrikulaci – slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2019 v Betlémské kapli. Imatrikulace probíhá ve dvou termínech od 11:30 a od 13:00. Studenti jsou do termínů rozřazeni podle čísel studijních skupin.

Studenti by se měli dostavit 30 minut před svým termínem imatrikulace. Studenti bez společenského oblečení nebudou vpuštěni. Ostatní návštěvníci mohou přijít těsně před příslušným začátkem. Slavnostní obřad bude trvat asi 60 minut.

Studenti jsou rozřazeni podle podle čísla své studijní skupiny do dvou termínů:

  • termín od 11:30 – skupiny: 1–4, 7–14, 17, 18, 28, 30, 32,
  • termín od 13:00 – skupiny: 5, 6, 15, 16, 19–27, 29, 31.

Pokud se chtějí zúčastnit studenti kombinovaného studia, mohou si termín zvolit podle svých potřeb. Imatrikulace není povinná, pokud se nemůžete dostavit, nemusíte se omlouvat. V tento den výuka neodpadá.Poslední změna: 23.9.2019, 10:16