Imatrikulace

Pan děkan doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., a pan proděkan Ing. Miroslav Balík, Ph.D., zvou studenty na imatrikulaci – slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia se uskuteční 9. 10. 2017 v Betlémské kapli. Imatrikulace probíhá ve dvou termínech od 9:00 a od 11:00. Studenti jsou do termínů rozřazeni podle čísel studijních skupin.

Studenti by se měli dostavit 30 minut před svým termínem imatrikulace. Ostatní návštěvníci mohou přijít těsně před příslušným začátkem. Slavnostní obřad bude trvat asi 60 minut.

Studenti jsou rozřazeni podle podle čísla své studijní skupiny do dvou termínů:

  • termín od 9:00 – skupiny: 3, 10, 14, 15, 21–32,
  • termín od 11:00 – skupiny: 1, 2, 4–9, 11–13, 16–20.

Pokud si někdo z těchto skupin změnil pondělní rozvrh a vyučování mu začíná dříve než ve 13:00, pak může přijít již na termín od 9:00. Pokud se chtějí zúčastnit studenti kombinovaného studia, mohou si termín zvolit podle svých potřeb.

Imatrikulace není povinná, pokud se nemůžete dostavit, nemusíte se omlouvat. Výuka tento den neodpadá. Studenti jsou rozděleni tak, aby ji stihli. Pouze studentům, kterým začíná výuka v 11:00, bude omluven případný pozdní příchod.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 5.10.2017, 11:07