Rozvrh a zápis - letní semestr 2019/2020

První ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 15. 2. včetně do 23. 5. včetně, kromě 11. 4., 2. 5. a 9. 5. Celkem 12 vyučovacích sobot.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 18. 5. do 27. 6.

Rozvrh

Rozvrh pro první ročník ve formátu pdf: Rozvrh-1-r-LS-2019-20.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-1-r-LS-2019-20.xlsx.

Zápis

Všechny povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané v KOSu (tento zápis by měl proběhnou automaticky). Dále si můžete zapsat volitelné předměty uvedené níže a v případě zájmu samozřejmě také předměty z jiných ročníků.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 Vogel J.
BIK-DBS Databázové systémy Valenta M.
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů Daňhel M.
BIK-LIN Lineární algebra Klouda K.

Volitelné předměty

V letním semestru 2019/20 jsou pro kombinovanou výuku prvního ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty: BIK-TUR a BIK-PJV (viz tabulka). Tyto dva předměty se v rozvrhu nepřekrývají.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní Schmidt J.
BIK-PJV Programování v Javě Blizničenko J.

Druhý ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 15. 2. včetně do 23. 5. včetně, kromě 11. 4., 2. 5. a 9. 5. Celkem 12 vyučovacích sobot.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 18. 5. do 27. 6.

Rozvrh

Rozvrh pro druhý ročník ve formátu pdf: Rozvrh-2-r-LS-2019-20.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-2-r-LS-2019-20.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. V případě zájmu pak samozřejmě také předměty ze třetího ročníku.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že je optimální mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-BEZ Bezpečnost Dostál J. všechny
BIK-PSI Počítačové sítě Smotlacha V. všechny
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix Žďárek J., Muzikář Z. BIT
BIK-OSY Operační systémy Šoch M. všechny
BIK-BEK Bezpečný kód Kokeš J. BIT
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Mlejnek J. WSI
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 Mlejnek J. WSI
BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy Buchtela D. WSI

Volitelné předměty

V letním semestru 2019/20 jsou pro kombinovanou výuku druhého ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty: BIK-MEK a BIK-HMI (viz tabulka). Tyto dva předměty se v rozvrhu částečně překrývají. Předmět BIK-HMI spadá do bloku povinně volitelných humanitních předmětů, ze kterého musíte získat alespoň 2 kredity. Předmět BIK-MEK spadá do bloku povinně volitelných ekonomicko manažerských předmětů, ze kterého musíte získat alespoň 4 kredity.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky Straka I.
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.

Třetí ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 15. 2. včetně do 23. 5. včetně, kromě 11. 4., 2. 5. a 9. 5. Celkem 12 vyučovacích sobot.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 18. 5. do 27. 6.

Rozvrh

Rozvrh pro třetí ročník ve formátu pdf: Rozvrh-3-r-LS-2019-20.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-3-r-LS-2019-20.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-BAP Bakalářská práce   všechny
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika Vynikarová D., Guth O. všechny

Volitelné předměty

V letním semestru 2019/20 jsou pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhovány tři volitelné předměty: BIK-MEK, BIK-HMI a BIK-KSA (viz tabulka). Předměty BIK-HMI a BIK-KSA spadají do bloku povinně volitelných humanitních předmětů, ze kterého musíte získat alespoň 2 kredity. Předmět BIK-MEK spadá do bloku povinně volitelných ekonomicko manažerských předmětů, ze kterého musíte získat alespoň 4 kredity.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky Straka I.
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie Libánská A., Houdek T.

Případné dotazy směřujte na daniel.vasata@fit.cvut.cz.

Často kladené dotazy


Otázka: Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Odpověď: Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

1. vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.

    - kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte zde: https://timetable.fit.cvut.cz/public/cz/
    - náplň předmětu je popsána v bílé knize: http://bk.fit.cvut.cz/cz/prehled.html

2. domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro Vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu

3. pokud Vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení
    - stačí mít vytištěný email, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze stud. odd., apod.)

4. s tímto potvrzením zajděte na studijní a tam Vám zápis provedou standardní cestou

Důležité:
- zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru
- pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znova a nehrozí Vám vyloučení

 


 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 8.2.2020, 19:55