Diplomová práce a SZZ

Studium v magisterské etapě je zakončeno Diplomovou prací a Státní závěrečnou zkouškou. Před zapsáním předmětu MI-DIP - Magisterská práce je nutné mít odsouhlasené zadání v systému Závěrečné práce. Zadání se formuluje ve spolupráci diplomanta a vedoucího práce a kontroluje je katedra zajišťující výuku v daném oboru/zaměření (katederní schvalovatel) a dále pan děkan (fakultní schvalovatel). Podrobnosti definuje Směrnice děkana FIT ČVUT č. 36/2019 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

Stručná posloupnost kroků pro zakončení studia:

 1. Student si vybere studijní obor/zaměření, v kterém bude psát MI-DIP a bude konat SZZ.
 2. Student si zapíše předmět MI-MPR - Magisterský projekt, Master Project
 3. Student si vybere rámcové téma závěrečné práce v systému Závěrečné práce.
 4. Student kontaktuje vedoucího práce a v systému Závěrečné práce doladí zadání do fáze, kdy bude schváleno.
 5. Student provede rešerši existujících řešení, kostru imlementace a začne psát závěrečnou práci v rozsahu, na kterém se s vedoucím práce dohodnou.
 6. Vedoucí práce udělí studentu zápočet z MI-MPR.
 7. Student si zapíše předmět MI-DIP a pracuje na své práci.
 8. Student odevzdá hotovou práci.
 9. Student se přihlásí k SZZ.
 10. Student si uzavře studíjní plán.
 11. Student obhájí Diplomovou práci a vykoná SZZ.

Rozcestník k SZZ

 • SZZ na Course Pages - šablony diplomové práce pro LaTeX a TeX, podrobné informace k SZZ, tematické okruhy k SZZ a další,
 • Aplikace Závěrečné práce (výběr rámcového tématu, tvorba a schvalování zadání, přihlášení k SZZ, odevzdání PDF práce),
 • Směrnice děkana k SZZ (Směrnice děkana FIT ČVUT č. 36/2019 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze),
 • Informace k SZZ na úřední desce (harmonogram, data, místnosti, schválení odborníci).

 Poslední změna: 29.10.2019, 14:12