Co zařídit

Uživatelské účty

Více informací o účtu a heslech najdete na webu Návody FIT ČVUT.

Heslo ČVUT:

Na ČVUT používáme jednotného „Hesla ČVUT“, které využijete společně se svým uživatelským jménem ke všem vstupům do systémů. Používá se mj. na:

  • Vstup do KOSu
  • Nastavení dalších hesel
  • Přihlašování do e-mailu
  • Přihlášení do webu ÚTVS (Ústav tělesné výchovy a sportu) pro zapsání TV
  • Volení Akademického senátu

Více informací o „Heslu ČVUT“ najdete na webu Návody FIT ČVUT.

Studenti, kteří jsou nově na ČVUT budou po zápise moci k vytvoření nového hesla a zjištění svého uživatelského jména použít aplikaci První heslo.

Systémové heslo:

Heslo si zjistěte ještě před první hodinou, bude se vám hodit. Používá se totiž pro první přihlášení do nezávislých počítačových systémů, které budete během studia používat. Počáteční hodnotu systémového hesla najdete v aplikaci ICT profil, kam se přihlásíte pomocí uživatelského jména a „Hesla ČVUT“.

WiFi – heslo pro Eduroam:

Eduroam je WiFi síť v areálu školy. Až budete v jejím dosahu, bude se vám hodit zjistit si, jak se k ní můžete připojit. Podívejte se na podrobnější informace na webu Návody FIT ČVUT.

UserMap

Web UserMap je rejstříkem lidí na ČVUT. Jako studenti můžete vyhledat informace (místnost, telefon, e-mail atd.) o zaměstnancích ČVUT. Po přihlášení uživatelským jménem a „Heslem ČVUT“ si zde také můžete informace o své osobě doplnit a upravit. Změnit zde můžete také svoje „Heslo ČVUT“. Studentům FIT ČVUT doporučujeme nastavovat Eduroam a jeho heslo podle pokynů na webu Návody FIT ČVUT.

KOS

Studijní informační systém KOS slouží k zapisování předmětů, vytváření rozvrhů (to se studentů 1. ročníku BSP zatím netýká) a následně k zapisování vašich známek učiteli. Máte zde tedy kompletní přehled o odstudovaných předmětech a dle zvoleného oboru se také můžete podívat, které předměty vám k dokončení studia chybí.

Elektronická pošta

Elektronická pošta je důležitým a často používaným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky fakulty a studenty. Adresa uživatele má tvar username@fit.cvut.cz. Více informací o používání a jak se do svého fakultního emailu dostanete, najdete na webu Návody FIT ČVUT.

Course Pages

Systém Course Pages slouží k umísťování studijních materiálů a informací k jednotlivým předmětům. Najdete zde podmínky pro splnění předmětů. Pokud jsou materiály či klasifikace někde jinde, v Course Pages najdete příslušné odkazy.

Wiki fakulty

Stránka FIT Wiki (od studentů pro studenty), která se vám určitě bude hodit. Do stránky se provádí speciální registrace.
UPOZORNĚNÍ WIKi FITu je pouze studentský portál pro výměnu informací a usnadnění studia. Nejedná se tedy o oficiální informační zdroj.

Průkaz studenta

Průkaz studenta budete potřebovat při celé řadě příležitostí. Například při vstupu do budov a učeben, včetně počítačové učebny v NTK. Průkaz lze získat ve Vydavatelství průkazů ČVUT. Abyste nemuseli stát dlouhé fronty, doporučujeme se na vyzvednutí průkazu objednat. Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která vám umožní další slevy a výhody, které v kulturním městě jako je Praha určitě využijete.

Zapsání TV

Více informací o tělocviku najdete na hlavní stránce „Nováček“.

Koleje

Koleje ČVUT spadají pod Správu účelových zařízení ČVUT. Na těchto kolejích budete mít jako studenti ČVUT vždy přednost před studenty ostatních škol a jako student prvního ročníku máte kolej zaručenou. Scénář ubytování, ubytovací řád, podmínky atd. najdete na webu SÚZ – Informace a dokumenty. Důležité pro vás také jistě bude ceník kolejného, jelikož koleje mají různou kvalitu vybavení a velikostí pokojů, od čehož se výsledná cena odvíjí. Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. kola přidělování kolejí je 12. 8. 2019. Žádost o ubytování na kolej si tedy podejte včas.

Menzy a buffety

Jídelníčky menz
Informace o menzách
Student ČVUT – Stravování

Pro návštěvu menzy nebo bufetu nepotřebujete nic víc než fukční průkaz studenta ČVUT. Samozřejmě můžete všude platit hotově, ale pak nedostanete přídavek na stravu. Studenti mají příspěvek na 3 jídla denně, v bufetech jsou dotovány bagety (všude tak najdete dvě cenové kategorie). Nejbližší menzou je Studentský dům. Poblíž pak najdete také menzu Masarykovy koleje a Technickou menzu. Studenti FIT také hojně využívají bufet na Fakultě stavební, která je hned vedle naší budovy (sdílíme s ní nejvyšší budovu kampusu – A), a lze se k němu dostat suchou nohou chobotem mezi budovami. Bufet naleznete pokud se vydáte vlevo od turniketů vstupu do Fakulty stavební (tedy půjdete pořád rovně, pokud půjdete z chobotu mezi budovami).Poslední změna: 27.6.2019, 10:26