Kde najdete učebny

Číslování místností má na ČVUT jednotnou podobu ve tvaru budova:blok-místnost. Například tedy T2:D3-209 nebo T9:301. 

Budova T9 - Thákurova 9 (Nová budova)
Bloku budovy D3 - blok budovy T2
Místnost 301 - první číslice určuje patro budovy

T9 - Thákurova 9 (Nová budova ČVUT)

 • přednáškové místnosti 105, 107, 111 a 115 v přízemí
 • učebny, studijní oddělení, děkanát a oddělení PR ve 3. patře

TK - Národní technická knihovna

 • přednášková místnost BS (Balingův sál)
 • počítačová učebna PU1 ve 4. patře

TH:A - Thákurova 7, blok A (Budova A)

 • TH:A-s135 - místnost FSv v suterénu

 • FIT osídluje 9. až 14. patro
 • najdete zde učebny, sídla kateder i kanceláře jednotlivých vyučujících
 • Laboratoř 3D tisku - 1153 (11. patro)
 • AVC studio - 957 (9. patro)

T2 - Technická 2 

T4 - Technická 4

Další infomace o místnostech, kde probíhá výuka FIT naleznete na https://timetable.fit.cvut.cz.

Označení dalších objektů

 • J5 - Jugoslávských partyzánů 5 - Technická menza
 • JU - Pod Juliskou 4
 • KN - Karlovo náměstí 13
 • Z2 - Zikova 2 - budova rektorátu ČVUT
 • Z4 - Zikova 4 - budova rektorátu ČVUT

Další informace o učebnách najdete sepsané od svých spolužáků také na https://www.fit-wiki.cz/škola/učebny.Poslední změna: 23.8.2017, 9:39