Časový plán akademického roku 2016/2017

Dne 23. 3. 2016 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2016/2017. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Bakalářské a magisterské studium

Časový plán bakalářského a magisterského studia 2016/2017 určuje začátek akademického roku na 1. 10. 2016 a konec na 30. 9. 2017. Dále určuje délku jednotlivých semestrů, výuky, zkouškových období a prázdnin. Také obsahuje informace akcích typických pro bakalářský a magisterský program – imatrikulace, promoce, předběžné zápisy, období řádných zápisů a státních závěrečných zkoušek.

Přijímací řízení pro rok 2017/2018

Všechny důležité termíny a data přijímacího řízení shrnují jednotlivé časové plány. Přihlášku ke studiu lze podat 6. 1. – 31. 3. 2017. Doložit příslušné vzdělání musí uchazeč do 23. 6. 2017. Přijímací zkouška se bude konat 23. 6. 2017. Zápis do studia se uskuteční 30. 6. 2017.

Doktorské studium

Proděkan pro vědu a výzkum vyhlašuje Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2016/2017. Zápis do zimního semestru se koná 1. 9. 2016. Zimní semestr trvá 1. 10. 2016 – 19. 2. 2017. Zápis do letního semestru se koná 1. 2. 2017. Letní semestr trvá 20. 2. – 30. 9. 2017.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 9.11.2017, 11:26