Časový plán letního semestru bakaláře a magistra 2016/2017

Letní semestr trvá 20. 2. – 30. 9. 2017. Výuka začíná 20. 2. 2017, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 22. 5. – 30. 6. 2017. Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 19.–30. 6. 2017 a magisterské 12.–16. 6. 2017. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za letní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny listopadu 2017.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 20. 2. – 20. 5. 2017. Zápočty z předmětů letního semestru musí studenti získat do konce výuky letního semestru, tedy do 20. 5. 2017. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 30. 6. 2017.

20. 2. – 20. 5. 2017
Výuka
16. 3. 2017 (čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli
18.–28. 4. 2017
Předběžné zápisy do zimního semestru 2017/2018 (dle čl. 7 odst. 1–2 Směrnice děkana č. 13/2015)
2. 5. 2017 (sudé úterý)
Výuka bude probíhat jako v sudé pondělí
11. 5. 2017 (lichý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v liché pondělí
18. 5. 2017 (sudý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v lichý čtvrtek
19. 5. 2017 (sudý pátek)
Výuka bude probíhat jako v lichý pátek

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 7 sudých a 6 lichých týdnů.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v sudé pondělí 17. 4. a 1. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 2. 5.
v liché pondělí 8. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 11. 5.
Úterý
6× sudé a 6× liché
v sudé úterý 2. 5. probíhá výuka jako v sudé pondělí
Středa
6× sudá a 6× lichá
v sudou středu 17. 5. je rektorský den
Čtvrtek
6× sudý a 6× lichý
v lichý čtvrtek 11. 5. probíhá výuka jako v liché pondělí
v sudý čtvrtek 18. 5. probíhá výuka jako v lichý čtvrtek
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 14. 4. výuka odpadá
v sudý pátek 19. 5. probíhá výuka jako v lichý pátek

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 30. 6. 2017.

22. 5. – 30. 6. 2017
Zkouškové období
16. 6. 2017 (pátek)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů za předměty v aktuálním akademickém roce a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 20–22 Směrnice děkana č. 13/2015)
19. 6. – 29. 9. 2017
Zápisy do zimního semestru 2017/2018 studentů v KOS (dle čl. 7 odst. 3–15 Směrnice děkana č. 13/2015)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 odst. 16–17 Směrnice děkana č. 13/2015)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Dne 17. 5. 2017 je vyhlášen rektorský den a letní prázdniny jsou 3. 7. – 3. 9. 2017.

14. 4. 2017 (lichý pátek)
Velký pátek (státní svátek)
17. 4. 2017 (sudé pondělí)
Velikonoční pondělí (státní svátek)
1. 5. 2017 (sudé pondělí)
Svátek práce (státní svátek)
8. 5. 2017 (liché pondělí)
Den vítězství (státní svátek)
17. 5. 2017 (sudá středa)
Rektorský den, výuka nahrazena sportovními aktivitami
3. 7. – 3. 9. 2017
Letní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 30. 6. 2017. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

do 16. 5. 2017 (úterý)
Přihlášení k BSZZ
Odevzdání bakalářské práce
do 8. 6. 2017 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 12. 6. 2017 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
19.–30. 6. 2017
Bakalářské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
14. a 15. 9. 2017 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli

Magisterské státní závěrečné zkoušky

do 9. 5. 2017 (úterý)
Přihlášení k MSZZ
Odevzdání diplomové práce
do 1. 6. 2017 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 5. 6. 2017 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
12.–16. 6. 2017
Magisterské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
14. a 15. 9. 2017 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 26.9.2017, 15:03