Časový plán zimního semestru bakaláře a magistra 2016/2017

Zimní semestr trvá 1. 10. 2016 – 19. 2. 2017. Výuka začíná 3. 10. 2016, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 9. 1. – 17. 2. 2017. Státní závěrečné zkoušky se budou konat 6.–17. 2. 2017. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za zimní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny března 2017.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 3. 10. – 21. 12. 2016 a 2.–8. 1. 2017. Zápočty z předmětů zimního semestru musí studenti získat do konce výuky zimního semestru, tedy do 8. 1. 2017. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 17. 2. 2017.

3. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Výuka
10. 10. 2016 (liché pondělí)
Imatrikulace studentů prvního ročníku BSP v Betlémské kapli, výuka tomuto ročníku až do 13:00 odpadá
14.–21. 11. 2016
Předběžné zápisy do letního semestru 2016/2017 (dle čl. 7 odst. 1–2 Směrnice děkana č. 13/2015)
16. 11. 2016 (sudá středa)
Výuka bude probíhat jako v sudý čtvrtek
19. 12. 2016 (liché pondělí)
Výuka bude probíhat jako v lichý pátek
4. 1. 2017 (lichá středa)
Výuka bude probíhat jako v sudou středu

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 sudých a 7 lichých týdnů. Zimní prázdniny jsou v sudém týdnu a první týden v lednu je lichý.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v liché pondělí 19. 12. probíhá výuka jako v lichý pátek
Úterý
6× sudé a 7× liché
Středa
6× sudá a 6× lichá
v sudou středu 16. 11. probíhá výuka jako v sudý čtvrtek
v lichou středu 4. 1. probíhá výuka jako v sudou středu
Čtvrtek
6× sudý a 6× lichý
v sudý čtvrtek 17. 11. výuka odpadá, nahrazuje se 16. 11.
v lichý čtvrtek 22. 12. je děkanský den
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 28. 10. výuka odpadá, nahrazuje 19. 12.
v lichý pátek 23. 12. jsou zimní prázdniny

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů zimního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 17. 2. 2017. Garant předmětu může vypsat zkouškové termíny i do letního semestru, nejpozději však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 30. 6. 2017.

9. 1. – 17. 2. 2017
Zkouškové období
23. 1. 2017 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům prvního ročníku BSP, kteří nezískali alespoň 3 zápočty v aktuálním semestru (dle čl. 7 odst. 18 Směrnice děkana č. 13/2015)
30. 1. – 17. 2. 2017
Zápisy do letního semestru 2016/2017 studentů v KOS (dle čl. 7 odst. 3–15 Směrnice děkana č. 13/2015)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 odst. 16–17 Směrnice děkana č. 13/2015)
3. 2. 2017 (pátek)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří nezískali za zimní semestr alespoň 9 kreditů (dle čl. 7 odst. 19 Směrnice děkana č. 13/2015)
17. 2. 2017 (pátek)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 15 Směrnice děkana č. 13/2015)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Dne 22. 12. 2016 je vyhlášen děkanský den a zimní prázdniny jsou během období výuky 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017.

28. 10. 2016 (lichý pátek)
Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
17. 11. 2016 (sudý čtvrtek)
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
22. 12. 2016 (lichý čtvrtek)
Děkanský den
23. 12. 2016 – 1. 1. 2017
Zimní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v zimním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 17. 2. 2017. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

do 10. 1. 2017 (úterý)
Přihlášení k SZZ
Odevzdání závěrečné práce
do 26. 1. 2017 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 30. 1. 2017 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
6.–17. 2. 2017
Státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
16. 3. 2017 (čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 26.9.2017, 15:03