Časový plán bakalářského a magisterského studia letního semestru 2017/2018

Letní semestr trvá 19. 2. – 30. 9. 2018. Výuka začíná 19. 2. 2018, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 21. 5. – 1. 7. 2018. Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 18.–29. 6. 2018 a magisterské 11.–15. 6. 2018. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za letní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny listopadu 2018.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 19. 2. – 20. 5. 2018. Zápočty z předmětů letního semestru musí studenti získat do konce výuky letního semestru, tedy do 20. 5. 2018. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 1. 7. 2018.

19. 2. – 20. 5. 2018
Výuka
22. 3. 2018 (čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli
6. 4. 2018 (sudý pátek)
Výuka bude probíhat jako v lichý pátek
16.–27. 4. 2018
Předběžné zápisy do zimního semestru 2018/2019 (dle čl. 7 odst. 1–2 Směrnice děkana č. 25/2017)
10. 5. 2018 (lichý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v liché úterý
17. 5. 2018 (sudý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v lichý čtvrtek

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 7 sudých a 6 lichých týdnů.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v sudé pondělí 2. 4. výuka odpadá
Úterý
6× sudé a 6× liché
v sudé úterý 1. 5. výuka odpadá
v liché úterý 8. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 10. 5.
Středa
6× sudá a 6× lichá
v sudou středu 16. 5. je rektorský den
Čtvrtek
6× sudý a 6× lichý
v lichý čtvrtek 10. 5. probíhá výuka jako v liché úterý
v sudý čtvrtek 17. 5. probíhá výuka jako v lichý čtvrtek
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 30. 3. výuka odpadá
v sudý pátek 6. 4. probíhá výuka jako v lichý pátek

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 1. 7. 2018.

21. 5. – 1. 7. 2018
Zkouškové období
17. 6. 2018 (neděle)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů za předměty v aktuálním akademickém roce a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 20–22 Směrnice děkana č. 25/2017)
11. 6. – 28. 9. 2018
Zápisy do zimního semestru 2018/2019 studentů v KOS (dle čl. 7 odst. 3–15 Směrnice děkana č. 25/2017)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 odst. 16–17 Směrnice děkana č. 25/2017)
29. 9. 2018 (sobota)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 15 Směrnice děkana č. 25/2017)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Dne 16. 5. 2018 je vyhlášen rektorský den a letní prázdniny jsou 2. 7. – 2. 9. 2018.

30. 3. 2018 (lichý pátek)
Velký pátek (státní svátek)
2. 4. 2018 (sudé pondělí)
Velikonoční pondělí (státní svátek)
1. 5. 2018 (sudé úterý)
Svátek práce (státní svátek)
8. 5. 2018 (liché úterý)
Den vítězství (státní svátek)
16. 5. 2018 (sudá středa)
Rektorský den, výuka nahrazena sportovními aktivitami
2. 7. – 2. 9. 2018
Letní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 29. 6. 2018. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

do 15. 5. 2018 (úterý)
Přihlášení k BSZZ
Odevzdání bakalářské práce
do 7. 6. 2018 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 11. 6. 2018 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
18.–29. 6. 2018
Bakalářské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
13. a 14. 9. 2018 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli

Magisterské státní závěrečné zkoušky

do 9. 5. 2018 (středa)
Přihlášení k MSZZ
Odevzdání diplomové práce
do 31. 5. 2018 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 4. 6. 2018 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
11.–15. 6. 2018
Magisterské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
13. a 14. 9. 2018 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 11.5.2018, 15:30