Časový plán zimního semestru bakaláře a magistra 2017/2018

Zimní semestr trvá 1. 10. 2017 – 18. 2. 2018. Výuka začíná 2. 10. 2017, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 8. 1. – 18. 2. 2018. Státní závěrečné zkoušky se budou konat 5.–16. 2. 2018. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za zimní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny března 2018.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 2. 10. – 22. 12. 2017 a 3.–7. 1. 2018. Zápočty z předmětů zimního semestru musí studenti získat do konce výuky zimního semestru, tedy do 7. 1. 2018. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 18. 2. 2018.

2. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Výuka
9. 10. 2017 (liché pondělí)
Imatrikulace studentů prvního ročníku BSP v Betlémské kapli
13.–24. 11. 2017
Předběžné zápisy do letního semestru 2017/2018 (dle čl. 7 odst. 1–2 Směrnice děkana č. 13/2015)
5. 1. 2018 (lichý pátek)
Výuka bude probíhat jako v sudý pátek

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 sudých a 7 lichých týdnů. Zimní prázdniny jsou v sudém týdnu a první týden v lednu je lichý.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v liché pondělí 1. 1. jsou zimní prázdniny
Úterý
6× sudé a 6× liché
v liché úterý 2. 1. je děkanský den
Středa
6× sudá a 7× lichá
Čtvrtek
6× sudý a 7× lichý
v sudý čtvrtek 16. 11. výuka 11:00–14:15 odpadá
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v sudý pátek 17. 11. výuka odpadá
v lichý pátek 5. 1. probíhá výuka jako v sudý pátek

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů zimního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 18. 2. 2018. Garant předmětu může vypsat zkouškové termíny i do letního semestru, nejpozději však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 1. 7. 2018.

8. 1. – 18. 2. 2018
Zkouškové období
22. 1. 2018 (pondělí)
29. 1. – 18. 2. 2018
Zápisy do letního semestru 2017/2018 studentů v KOS (dle čl. 7 odst. 3–15 Směrnice děkana č. 25/2017)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 odst. 16–17 Směrnice děkana č. 25/2017)
4. 2. 2018 (neděle)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří nezískali za zimní semestr alespoň 9 kreditů (dle čl. 7 odst. 19 Směrnice děkana č. 25/2017)
18. 2. 2018 (neděle)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 15 Směrnice děkana č. 25/2017)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Zimní prázdniny jsou během období výuky 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 a 2. 1. 2018 je vyhlášen děkanský den.

16. 11. 2017 (sudý čtvrtek)
Inaugurace děkana, výuka 11:00–14:15 odpadá
17. 11. 2017 (sudý pátek)
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
23. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Zimní prázdniny
2. 1. 2018 (liché úterý)
Děkanský den

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v zimním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 16. 2. 2018. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

do 9. 1. 2018 (úterý)
Přihlášení k SZZ
Odevzdání závěrečné práce
do 25. 1. 2018 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 29. 1. 2018 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
5.–16. 2. 2018
Státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
22. 3. 2018 (čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 2.1.2018, 12:00