Časový plán akademického roku 2019/2020

Dne 23. 4. 2019 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2019/2020. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Bakalářské a magisterské studium

Časový plán bakalářského a magisterského studia 2019/2020 určuje začátek akademického roku na 23. 9. 2019 a konec na 20. 9. 2020. Dále určuje délku jednotlivých semestrů, výuky, zkouškových období a prázdnin. Také obsahuje informace o akcích typických pro bakalářský a magisterský program – imatrikulace, promoce, předběžné zápisy, období řádných zápisů a státních závěrečných zkoušek.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Všechny důležité termíny a data přijímacího řízení shrnují jednotlivé časové plány. Ty budou zveřejněny nejpozději během prosince 2019.

Doktorské studium

Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2019/2020 určuje trvání zimního semestru na 23. 9. 2019 – 16. 2. 2020 a letního na 17. 2. – 22. 9. 2020. Zápis do zimního semestru se koná 2. 9. 2019 a 3. 2. 2020 je zápis do letního semestru.Poslední změna: 17.12.2019, 16:33