Časový plán bakalářského a magisterského studia letního semestru 2019/2020

Letní semestr trvá 17. 2. – 20. 9. 2020. Výuka začíná 17. 2. 2020, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 18. 5. – 27. 6. 2020. Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 15.–26. 6. 2020 a magisterské 8.–12. 6. 2020. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za letní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny listopadu 2020.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 17. 2. – 16. 5. 2020. Zápočty z předmětů letního semestru musí studenti získat do konce výuky letního semestru, tedy do 16. 5. 2020. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 27. 6. 2020.

17. 2. – 16. 5. 2020
Výuka
19. 3. 2020 (sudý čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli
30. 4. 2020 (sudý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v lichý pátek
12. 5. 2020 (sudé úterý)
Výuka bude probíhat jako v lichý pátek

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 7 sudých a 6 lichých týdnů.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v sudé pondělí 13. 4. výuka odpadá
Úterý
6× sudé a 6× liché
v sudé úterý 12. 5. probíhá výuka jako v lichý pátek
Středa
6× sudá a 6× lichá
v sudou středu 13. 5. je Rektorský den
Čtvrtek
6× sudý a 6× lichý
v sudý čtvrtek 30. 4. probíhá výuka jako v lichý pátek
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 10. 4. výuka odpadá, nahrazuje se 30. 4.
v sudý pátek 1. 5. výuka odpadá
v lichý pátek 8. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5.

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 27. 6. 2020.

18. 5. – 27. 6. 2020
Zkouškové období

Příprava na příští semestr

14.–24. 4. 2020
Předběžné zápisy do zimního semestru 2020/2021 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
15. 6. 2020 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů za předměty v aktuálním akademickém roce a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
10. 7. 2020 (pátek)
Zrušení předběžně zapsaných předmětů studentům, kteří po skončení zkouškového období nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu
13. 7. – 18. 9. 2020
Zápisy studentů v KOS do zimního semestru 2020/2021 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
21. 9. 2020 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Dne 13. 5. 2020 je vyhlášen Rektorský den a letní prázdniny jsou 29. 6. – 30. 8. 2020.

10. 4. 2020 (lichý pátek)
Velký pátek (státní svátek)
13. 4. 2020 (sudé pondělí)
Velikonoční pondělí (státní svátek)
1. 5. 2020 (sudý pátek)
Svátek práce (státní svátek)
8. 5. 2020 (lichý pátek)
Den vítězství (státní svátek)
13. 5. 2020 (sudá středa)
Rektorský den, výuka nahrazena sportovními aktivitami
29. 6. – 30. 8. 2020
Letní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 26. 6. 2020. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

do 14. 5. 2020 (čtvrtek)
Přihlášení k BSZZ
Odevzdání bakalářské práce
do 4. 6. 2020 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 8. 6. 2020 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
15.–26. 6. 2020
Bakalářské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
10. a 11. 9. 2020 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli

Magisterské státní závěrečné zkoušky

do 7. 5. 2020 (čtvrtek)
Přihlášení k MSZZ
Odevzdání diplomové práce
do 28. 5. 2020 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 1. 6. 2020 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
8.–12. 6. 2020
Magisterské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
10. a 11. 9. 2020 (čtvrtek a pátek)
Promoce v Betlémské kapli


Poslední změna: 12.11.2019, 11:36