Časový plán bakalářského a magisterského studia zimního semestru 2019/2020

Zimní semestr trvá 23. 9. 2019 – 16. 2. 2020. Výuka začíná 23. 9. 2019, první týden je lichý. Zkouškové období trvá 6. 1. – 15. 2. 2020. Státní závěrečné zkoušky se budou konat 3.–14. 2. 2020. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za zimní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny března 2020.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 23. 9. – 19. 12. 2019. Zápočty z předmětů zimního semestru musí studenti získat do konce výuky zimního semestru, tedy do 19. 12. 2019. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 15. 2. 2020.

23. 9. – 19. 12. 2019
Výuka
3. 10. 2019 (sudý čtvrtek)
Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského programu v Betlémské kapli
16. 12. 2019 (liché pondělí)
Výuka bude probíhat jako v sudé pondělí

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 6 sudých a 7 lichých týdnů.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v sudé pondělí 28. 10. je výuka odpadá, nahrazuje se 16. 12.
v liché pondělí 16. 12. probíhá výuka jako v sudé pondělí
Úterý
6× sudé a 7× liché
Středa
6× sudá a 7× lichá
Čtvrtek
6× sudý a 7× lichý
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 20. 12. je Děkanský den

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů zimního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 15. 2. 2020. Garant předmětu může vypsat zkouškové termíny i do letního semestru, nejpozději však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 27. 6. 2020.

6. 1. – 15. 2. 2020
Zkouškové období

Příprava na příští semestr

11.–22. 11. 2019
Předběžné zápisy do letního semestru 2019/2020 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
20. 1. 2020 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům prvního ročníku BSP, kteří nezískali alespoň 3 zápočty v aktuálním semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
27. 1. – 14. 2. 2020
Zápisy studentů v KOS do letního semestru 2019/2020 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
3. 2. 2020 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří nezískali zatím za zimní semestr alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
17. 2. 2020 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)

Dny volna a prázdniny

Dne 20. 12. 2019 je vyhlášen Děkanský den a zimní prázdniny jsou před zkouškovým obdobím 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020. Dne 28. 10. 2019 odpadá vyučování kvůli státnímu svátku.

28. 10. 2019 (sudé pondělí)
Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
20. 12. 2019 (lichý pátek)
Děkanský den
23. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Zimní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v zimním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 14. 2. 2020. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

do 9. 1. 2020 (čtvrtek)
Přihlášení k SZZ
Odevzdání závěrečné práce
do 23. 1. 2020 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 27. 1. 2020 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
3.–14. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
19. 3. 2020 (čtvrtek)
Promoce v Betlémské kapli


Poslední změna: 12.11.2019, 11:24