Postupné otevírání přístupu k rozvrhovým funkcím KOSu

 

Student má možnost zapisovat se do rozvrhu svých předmětů pomocí funkcí KOSu. Přístup k těmto funkcím student získává individuálně splněním těchto podmínek:

  • splnění podmínek pro pokračování ve studiu
  • splnění dynamicky stanoveného limitu váženého součtu kreditů

Kontrola stavu plnění těchto podmínek je prováděna automaticky KOSem každé ráno před zahájením úředních hodin STO. O případném splnění podmínek bude studentu zaslána informace e-mailem a cesta k rozvrhovým funkcím KOSu se mu automaticky otevře. V případě, že se během dne studentovi zvýší kreditní zisk na základě zaznamenání klasifikace učitelem, student nemusí čekat až do příštího dne. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

Součet vážených kreditních zisků za absolvované předměty (VKZP ) se počítá pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma. Příspěvek do součtu za každý absolvovaný předmět se počítá takto:

·         u předmětu, který je klasifikován známkou (ze zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu):
   VKZP = <kredity předmětu> *  (4 - <číselný ekvivalent známky>)

·         u předmětu, který je zakončen zápočtem:
   <VKZP> = <kredity předmětu>

známka

ekvivalent

známka

ekvivalent

A

1.0

D

2.5

B

1.5

E

3.0

C

2.0

 

 

 

Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je motivace k odpovědnému přístupu ke studiu a rozptýlení zátěže systému do širšího období. Na základě aktuálně získaného váženého součtu kreditů bude na začátku období řádných zápisů otevřen přístup pro určené množství studentů s největší hodnotou. Automatické otevření pro další stejně velkou skupinu studentů proběhne každý následující den v brzkých ranních hodinách. V závislosti na technických možnostech KOSu všem studentům, kterým se zápis do rozvrhu otevře, bude zaslán e-mail s odpovídající zprávou. Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fit.cvut.cz".

 Poslední změna: 19.2.2019, 12:29