Předběžný zápis předmětů

Pomocí webového rozhraní

1. Přihlášení do KOSu
Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://kos.cvut.cz . Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a školního hesla.

2. Prohlídka dosud zapsaných předmětů:
Z menu spusťte formulář "Předměty - Zapsané předměty" .
Ve formuláři máte zobrazeny předměty, zapsané pro další semestr. Pro začátek máte zapsané povinné předměty studijního programu doporučené pro daný semestr.
U každého zapsaného předmětu je zobrazena nabídka akce "Zrušit". Po provedeném zrušení předmět ze seznamu zmizí.

3. Zápis předmětu
Vedle již zapsaných závazných předmětů se můžete zapsat na další vypsané předměty.
Spusťte formulář "Předměty - Zápis předmětu - Zápis libovolného předmětu - Dle nabídky
Vyberte katedru, která předmět učí a poté vyberte z nabídky žádaný předmět, nebo jej vyplníte "ručně" a klepněte na tlačítko "Zapsat".
Znáte-li kód předmětu, můžete použít formulář "Předměty - Zápis předmětu - Zápis libovolného předmětu - Dle kódu".

Pomocí terminálového rozhraní (Arctel nebo Semtel)
Jestliže bude webové rozhraní KOSi přetížené, můžete sáhnout po starším, znakovém, rozhraní KOSu, které je popsáno na stránce
http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/kos/ve-sprave-vic/emulator.
V této fázi zápisů jsou pro vás užitečné formuláře
- Komponenta Studium - menu FEL a FIT
- - Příprava a zahájení nového semestru >
- - - Zápis studentù na předměty
- - - Obsazenost předmětů => FRM 52103
- - - zápis studenta na přeDmět a kontrola => FRM 52102
- - - vYpsané předměty po katedrách => FRM 52109
Formulář 52102 obsahuje seznam vašich momentálně zapsaných předmětů.

1. Zrušení zápisu na předmět:
a) pomocí kláves *šipka dolů/nahoru* najeďte na příslušný předmět.
b) Předmět zrušte postupným stiskem kláves *Esc* *F6*.

2. Zápsání na další na předmět:
a) pomocí klávesy *F6* vytvořte nový řádek seznamu.
b) Kurzor máte v poli "Kód". Znáte-li kód předmětu, můžete jej vepsat pomocí klávesnice. Po stisku klávesy *Enter* se musí automaticky doplnit ostatní atributy předmětu. Jestliže se nedoplní, předmět s vyplněným kódem neexistuje. Nabídku možných hodnot vyvoláte stiskem klávesy *F3*.
• Zobrazí se nabídka možných hodnot, ve které se zobrazí všechny předměty, které byly katedrami vypsané pro příští semestr a jsou určeny pro váš studijní program a formu studia,
• Nejjednodušším způsobem je postupné procházení nabídku pomocí klávesy *šipka dolů* až najedete na hledaný předmět,
• předmět vyberete pomocí klávesy *Enter*.
• Z formuláře vyskočíte pomocí klávesy *F4*.
• Aplikaci ukončíte opět klávesou *F4*.

Ing. Ivan Halaška, správce KOSPoslední změna: 14.9.2011, 23:31