Přihlášení na zkoušku

Pomocí webového rozhraní

 

Přihlášení na zkoušku studentem

1. Přihlášení do KOSi
Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://www.kos.cvut.cz .

Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a školního (celoškolského) hesla.  Pokud se vám nedaří se přihlásit, jednejte podle pokynů pro tuto situaci, které se nacházejí až u spodního okraje stránky.

 

2. Přihlášení/přehlášení na termín zkoušky.
Zvolte v menu „Zápočty a zkoušky - Termíny zápočtů a zkoušek“.

 

  • Ověřte si v poli „Semestr“, že máte vybraný semestr, ve kterém zkoušku konáte.
  • V nabídce předmětů zvolte předmět.
  • Klepněte na tlačítko „Vybrat termíny“. Objeví se seznam zkouškových termínů vybraného předmětu.
  • U termínů předmětu, na kterých je ještě volné místo se na řádku vpravo nachází tlačítko „Přihlásit“.
  • U termínů předmětu, na kterých už není volné místo a je u nich povolena fronta náhradníků, na řádku vpravo nachází tlačítko „Přihlásit jako náhradník“.
  • U termínu, na který jste momentálně přihlášený(á) se na řádku vpravo nachází tlačítko „Odhlásit“.
  • U termínů, které nejsou určené pro vás, nebude aktivním žádné tlačítko, nebo je neuvidíte.

Nově přihlásit se můžete na termíny, u nichž se nabízí akce „Přihlásit“. Klepněte na akci „Přihlásit“ u termínu, který jste si vybral(a). Když toto provedete později u jiného termínu, budete současně z původně zvoleného termínu nevratně odhlášen(a). Pokud přehlášení z nějakého důvodu selže, zůstanete na původním termínu.


2. Odhlášení z termínu zkoušky

     Tlačítko „odhlásit“ použijte pouze tehdy, nechcete-li být přihlášený(á) na žádný termín předmětu. Chcete-li se jen přehlásit na jiný termín, proveďte to jediným úkonem, jak je uvedeno v předchozím bodu. Kdybyste se nejdříve odhlásil(a) a pak se snažil(a) přihlásit na jiný termín, mohlo by se stát, že na nový termín se nedostanete, protože na vámi uvolněné místo se mezitím vmáčkne někdo jiný. Vy se tudíž nebudete moci vrátit.

3. Přihlášení do fronty náhradníků termínu

U termínu se může tvořit fronta náhradníků. Význam je zjevný. Jste-li již přihlášen(á) na některý termín řádně, můžete se jako náhradník přihlásit pouze na některý jemu předcházející termín. Když tam postoupíte mezi řádně přihlášené, budete automaticky z původního (pozdějšího) termínu odhlášen(a). Po klepnutí na tlačítko „Přihlásit jako náhradník“ se objeví pomocné okno.
Když se na termínu uvolní místo (jiný student se odhlásí, zkoušející zvýší kapacitu termínu), první z náhradníků se automaticky stane řádně přihlášeným. Nezapomeňte proto při přihlašování věnovat pozornost nastavení, kdy nejpozději (v počtu dnů) jste ochoten/ochotna ještě postoupit z náhradníků mezi řádně přihlášené. Na snímku je např. zvolena dvojka. V takové případě, dva dny před konáním termínu budete z fronty nevratně vyřazen(a). Občas se stane, že si student stěžuje, že byl z fronty vyřazen. Toto bývá důvodem.

 

 

Pomocí terminálového rozhraní (Arctel nebo Semtel)
Jestliže bude webové rozhraní KOSi přetížené, můžete sáhnout po starším, znakovém, rozhraní KOSu, které je popsáno na stránce
http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/kos/ve-sprave-vic/emulator.
Na zkouškový termín se můžete přihlásit pomocí formuláře
- Komponenta Studium - menu FEL a FIT
- - Zkoušky mag. a bak. stud. v akt. sem. >
- - - zkouškové Termíny
- - - - Přihlášení na zkouškový termín => FRM 54201
Ve formuláři vidíte pohromadě všechny pro vás dostupné termíny. Hvězdičkou vlevo jsou označeny termíny, na něž jste přihlášen(a).
Přihlásit/přehlásit/odhlásit se můžete tak, že najedete na příslušný termín a stisknete klávesu *Enter*.

Ing. Ivan Halaška, metodik KOS pro fakultu

 Poslední změna: 30.11.2011, 14:08