DataLab Summer Camp

DataLab Summer Camp je letní kemp určený pro bakalářské a magisterské studenty. Ti mají možnost se zapojit do vědecko-výzkumných i praktických projektů od průmyslových partnerů. Témata projektů jsou zaměřena na oblast datových věd a umělé inteligence. Kemp pořádá Laboratoř datových věd (DataLab).

Současný ročník

DataLab - poster
Poster Laboratoře datových věd

Laboratoř datových věd pořádá již třetí ročník Summer Camp zaměřeného na umělou inteligenci, dolování z dat, strojové učení a internet věcí. Bakalářští a magisterští studenti řeší v rámci letního kempu vědecko-výzkumná i praktická zadání od průmyslových partnerů. Na zadání je možné se přihlašovat v Portálu SSP a jsou již spuštěny také předběžné registrace. Kemp bude probíhat od července do poloviny září a zadání jsou odměněna stipendiem.

Minulé ročníky

DataLab Summer Camp se koná každoročně od roku 2016. Proběhly již tedy dva ročníky.

Minulé ročníky konané v letech 2016–2017
Summer Camp 2017
Summer Camp 2016

Kontakt

Letní kemp pořádá výzkumná Laboratoř datových věd (DataLab) Fakulty informačních technologií ČVUT. Laboratoř se zabývá tématy jako dolování z dat, analýzou dat nebo big daty. Pokud máte k této akci nějaký dotaz, napište e-mail na adresu laboratoře datalab@fit.cvut.cz.Poslední změna: 2.9.2019, 13:35