Aplikovaná numerika a kryptologie

Zkoumáme metody, algoritmy a hardware pro bezpečnější kryptosystémy a vyvíjíme numerické metody využívající speciální aritmetiky.
 
Ve více než desetileté existenci skupiny je její stěžejní oblast výzkumu aplikovaná kryptologie a numerická matematika. V oblasti kryptologie je to zejména tvorba efektivních algoritmů pro kryptografické systémy, kryptoanalýza šifer, reverzní inženýrství, metody analýz útoků pomocí postranních kanálů, síťová a systémová bezpečnost. V oblasti bezpečněho hardwaru se zabýváme fyzicky neklonovatelným funkcemi a výzkumem skutečně náhodných generátorů. Další oblastí našeho zájmu jsou alternativní aritmetiky pro numerické metody.
 
http://anc.fit.cvut.cz
 

Vedoucí
Prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., robert.lorencz@fit.cvut.cz

Výzkumná témata vedoucího
Kryptoanalýza šifer, bezpečný hardware, efektivní algoritmy pro kryptografii, alternatívní aritmetika.

Další členové

 • Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D. (reverzní inženýrství, numerické metody)
 • Ing. Jiří Buček (efektivní algoritmy pro kryptografii, alternatívní aritmetika)
 • Ing. Simona Buchovecká (algebraická kryptoanalýza)
 • Ing. Daniel Kobrle (kryptoanalýza)
 • Ing. Josef Kokeš (kryptoanalýza)
 • Mgr. Martin Jureček (kryptoanalýza)
 • Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. (alternatívní aritmetika)
 • Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. (síťová bezpečnost)
 • Bc. Filip Kodýtek (fyzikálně neklonovatelné funkce)

Výzkumná témata skupiny

 • Přesné aritmetiky
 • Kryptoanalýza a prolamování šifer
 • Reverzní inženýrství
 • Návrh hardwarových akcelerátorů

Vyučované předměty - zkratky
BI-APS, BI-BEZ, BI-SOJ, MI-BPR, MI-BHW, MI-KRY, MI-REV, PI-ANM

Oceněné závěrečné práce

 • Ing. Josef Kokeš, prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., 1. místo ACM SPY 2014.
 • Bc. Filip Kodýtek, prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., cena děkana za vynikající BP.

Články

 • Lórencz, R.: METHOD FOR GENERATING THE MULTIPLICATIVE INVERSE IN A FINITE FIELD GF(p). Patent United States Patent and Trademark Office (USPTO), 7574469. 2009-08-11.
 • Platonov, M. - Hlaváč, J. - Lórencz, R.: Using Power-up SRAM State of Atmel ATmega1284P Microcontrollers as Physical Unclonable Function for Key Generation and Chip Identification. Information Security Journal: A Global Perspective, Taylor & Francis, May 15, 2014.
 • Zahradnický, T. - Lórencz, R.: Architecture of a Parallel MOSFET Parameter Extraction System. In Proceedings of 2013 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS). Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2013, p. 329-340. ISSN 0302-9743.ISBN 978-3-642-36423-5.
 • Hlaváč, J. - Lórencz, R.: Arithmetic Unit for Computations in GF(p) with the Left-Shifting Multiplicative Inverse Algorithm. In Proceedings of 2013 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS). Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2013, p. 268-279. ISSN 0302-9743.ISBN 978-3-642-36423-5.
 • Hlaváč, J. - Buchovecká, S.: Frequency Injection Attack on a Random Number Generator. In Proc. of the 16th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: NOVPRESS, 2013, p. 128-130. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 • Buček, J. - Kubalík, P. - Lórencz, R. - Zahradnický, T.: Dedicated Hardware Implementation of a Linear Congruence Solver in FPGA. In The 19th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2012. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2012, p. 689-692. ISBN 978-1-4673-1261-5.
 • Hlaváč, J. - Hadáček, M. - Lórencz, R.: True Random Number Generation on an Atmel AVR Microcontroller. In 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology. Piscataway: IEEE, 2010, vol. 2, p. 493-495. ISBN 978-1-4244-6350-3.
 • Buček, J. - Kubalík, P. - Lórencz, R. - Zahradnický, T.: Comparison of FPGA and ASIC Implementation of a Linear Congruence Solver. In Proceedings of 16th Euromicro Conference on Digital System Design. Piscataway: IEEE Service Center , 2013, p. 284-287. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 • Štěpánek, F. - Buček, J. - Novotný, M.: Differential Power Analysis under Constrained Budget: Low Cost Education of Hackers. In Proceedings of 16th Euromicro Conference on Digital System Design. Piscataway: IEEE Service Center , 2013, p. 645-648. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 • Zahradnický, T.: O čitelnosti příloh datových zpráv v PDF na platformě OS X. Acta Informatica Pragensia. 2014, roč. 3, č. 1, s. 8-22. ISSN 1805-4951.


Poslední změna: 22.11.2014, 15:51