Výzkumná skupina Číslicový návrh a spolehlivost

Výzkumná skupina Číslicový návrh a spolehlivost (DDD) se zaměřuje na návrh a implementaci hardwaru i softwaru pro vestavné aplikace a programovatelná zařízení. Pod skupinu spadá i několik laboratoří, které se zaměřují na část výzkumu skupiny nebo podporují praktickou výuku. Skupinu vede doc. Hana Kubátová.

O výzkumné skupině

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a implementací hardwaru i softwaru pro vestavné aplikace a programovatelná zařízení (FPGA). Výzkumná skupina má k dispozici několik specializovaných laboratoří:

 • Laboratoř počítačového inženýrství Jana Hlavičky (TH:A-1042): počítačová učebna s hardwarovými přípravky přednostně určená pro výuku bakalářských předmětů
 • Laboratoř číslicového návrhu a spolehlivosti Michala Servíta (TH:A-1048): počítačová učebna s hardwarovými přípravky a osciloskopy, určená pro výuku magisterských předmětů a projekty s humanoidními roboty
 • Laboratoř Inteligentních vestavných systémů systémů (TH:A-1054)
 • Laboratoř monitorování síťového provozu (TH:A-951)
 • Společná hardwarová laboratoř FIT-CESNET (TH:A-1056)
 • Hardwarová dílna (TH:A-1058)

Výzkumná činnost

Skupina se zabývá výzkumem v oblasti číslicového návrhu, tzn. metodologií návrhu zařízení s ohledem na optimalizaci s řadou požadavků jako je velikost a rychlost, testovatelnost, parametry spolehlivosti a odolnost proti poruchám i útokům. Výzkum je zaměřen na teoretické i konkrétní praktické projekty a experimentální ověřování dílčích výsledků v laboratořích vybavených programovatelnými prostředky (FPGA) a procesory včetně profesionálního návrhového softwaru.

Všechny vědecké publikace skupiny najdete na jejich stránkách. Výzkumnými tématy skupiny jsou:

 • Návrh systémů odolných proti poruchám a útokům
 • Randomizované algoritmy
 • Synchronní a asynchronní logická syntéza
 • Generování a komprese testů a vestavné diagnostické prostředky (BIST)
 • Rekonfigurovatelné výpočty a FPGA akcelerátory
 • Kryptanalýza a útoky postranními kanály
 • Monitorování síťového provozu (on-line)
 • Formální verifikace kyber-fyzikálních systémů (CPS)
 • Hierachické modely spolehlivosti (Blokové modely, Markovské modely, Petriho sítě) a výpočty spolehlivostních ukazatelů

Pedagogická činnost

Výzkumná skupina také spolupracuje na výuce v bakalářském oboru Počítačové inženýrství a v magisterském oboru Návrhu a programování vestavných systémů. Díky tomu zajišťuje i zvané přednášky a exkurze v rámci těchto oborů.

Kontakt

Výzkumnou skupinu Číslicový návrh a spolehlivost vede doc. Hana Kubátová. Skupina sídlí v 10. patře Budovy A a spadá pod Katedru číslicového návrhu. Další informace jsou dostupné také na oficiálním webu výzkumné skupiny.

Hana Kubátová – profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí výzkumné skupiny Číslicový návrh a spolehlivost

Vedoucí Katedry číslicového návrhuPoslední změna: 23.1.2019, 14:06