Paralelní a distribuované výpočty

Provádíme výzkum efektivních a škálovatelných datových struktur a algoritmů pro nejmodernější a nejvýkonnější výpočetní systémy.
 
Naše skupina řeší výzkumné otázky výpočtů, které pro svoji výpočetní či paměťovou náročnost vyžadují zapojení mnoha procesorů či samostatných počítačů. Zaměřujeme se na nejmodernější paralelní a distribuované výpočetní systémy, které se sestávají z tisíců výpočetních uzlů. Zabýváme se jak vlastními datovými strukturami a algoritmy pro vybrané aplikační oblasti, tak výzkumem architektur těchto rozsáhlých vysoce výkonných výpočetních systémů.
 
http://pcg.fit.cvut.cz/
 

Vedoucí
Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Výzkumná témata vedoucího
masivně paralelní algoritmy, cluster computing, interconnection networks

Další členové

 • doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. (GPU výpočty, formáty řídkých matic)
 • Ing. Daniel Langr, Ph.D. (Paralelní algoritmy a datové struktury pro velmi rosáhlé řídké matice)
 • Ing. Josef Gattermayer (Plánování a migrace výpočtů v nededikovaných P2P výpočetních klastrech) 
 • Ing. Jiří Kašpar (Vícevláknové procesory)

Výzkumná témata skupiny

 • Velmi rozsáhlé řídké matice
 • Škálovatelné masivně paralelní algoritmy
 • GPGPU výpočty
 • Nededikované P2P výpočetní klastry
 • Výpočetní gridy
 • Distribuované plánování výpočtů

Vyučované předměty - zkratky
PI-PPA, PI-VAP, MI-PAR, MI-PPR, MI-MPS, MI-PAP, MI-PRC, BI-EFA, BI-EIA

Oceněné závěrečné práce

 • Massively parallel algorithms and data structures for sparse matrices (Ing. Daniel Langr, Prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc., 2. místo v prestižní celostátní soutěži Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy)

Články

 • D. LANGR, P. TVRDÍK, T. DYTRYCH, and J.P. DRAAYER: Paraperm: Parallel generation of random permutations with MPI. ACM Transactions on Mathematical Software, accepted 2014.
 • D. LANGR, I. ŠIMEČEK, P. TVRDÍK, and T. DYTRYCH. Large-Scale Visualization of Sparse Matrices. Scalable Computing: Practice and Experience. 2014, 15(1), 21-31. ISSN 1895-1767. Dostupné z: http://www.scpe.org/index.php/scpe/article/view/963
 • ŠIMEČEK, I., D. LANGR, a P. TVRDÍK. Tree-based Space Efficient Formats for Storing the Structure of Sparse Matrices. Scalable Computing: Practice and Experience. 2014, 15(1), 1-20. ISSN 1895-1767. Dostupné z: http://www.scpe.org/index.php/scpe/article/view/962
 • LANGR, D., P. TVRDÍK, I. ŠIMEČEK, a T. DYTRYCH. Downsampling Algorithms for Large Sparse Matrices. International Journal of Parallel Programming. 2014, ISSN 0885-7458. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10766-014-0315-8#
 • D. LANGR, I. ŠIMEČEK, P. TVRDÍK, adn T. DYTRYCH. Scalable Parallel Generation of Very Large Sparse Benchmark Matrices. In: Parallel Processing and Applied Mathematics. 10th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Warsaw, 2013-09-08/2013-09-11. Berlin: Springer-Verlag, 2014, díl 1, s. 178-187. Lecture Notes in Computer Science. sv. 8384. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-55223-6. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-55224-3_18
 • J. GATTERMAYER and P. TVRDÍK. Porting Clondike to Heterogeneous Platforms. In: NITIN, DN a PG GHRERA, eds. 2012 2nd IEEE International Conference On Parallel, Distributed and Grid Computing. The Second IEEE International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing, Waknaghat, 2012-12-06/2012-12-08. Waknaghat: IEEE, 2012, s. 380-384. ISBN 978-1-4673-2922-4. Dostupné z: http://www.juit.ac.in/pdgc-2012
 • J. GATTERMAYER and P. TVRDÍK. Different Approaches to Distributed Compilation. In: Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & PhD Forum (IPDPSW), 2012 IEEE 26th International. 26th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, Shanghai, 2012-05-21/2012-05-25. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2012, s. 1128-1134. ISBN 978-1-4673-0974-5. Dostupné z: http://www.ipdps.org/ipdps2012/index.html
 • I. ŠIMEČEK, D. LANGR, and P. TVRDÍK. Minimal Quadtree Format for Compression of Sparse Matrices Storage. In: Proceedings of 14th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2012). 14th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timisoara, 2012-09-26/2012-09-29. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, s. 359-364. SYNASC'12. ISBN 978-0-7695-4934-7.
 • L. BUŠ and P. TVRDÍK. Towards auction algorithms for large dense assignment problems. Computational Optimization and Applications. 2009, 43(3), 411-436. ISSN 0926-6003.
 • M. ŠŤAVA and P. TVRDÍK. Security System for Overlapping Non-dedicated Clusters. In: XIAOFEI, L., J. HAI, Z. RAN, a Z. DEQING, eds. 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, Chengdu, 2009-08-09/2009-08-12. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 272-281. ISBN 978-0-7695-3747-4.


Poslední změna: 22.7.2019, 10:34