Webmaster

Webmaster je zodpovědný za správu webového obsahu. Přidává nové stránky a začleňuje je do informační architektury webu. Stará se o kvalitu obsahu, zejména jeho aktuálnost, jednotnost, udržitelnost a srozumitelnost pro čtenáře. Hlavním cílem je tvořit web, na kterém najde uživatel rychle a snadno hledanou informaci a který poskytne uživateli komplexní a relevantní informace.

Práce webmastera

O fakultní web se stará webmaster, který zajišťuje obsahové i technické složky webu. Webmaster vytvaří nové články na web z dodaných podkladů. Hlavní činnosti jsou následující:

  • Vyřizování požadavků na přípravu nových článků, jejich tvorba a komunikace se zodpovědnými osobami
  • Tvorba nového obsahu s důrazem na vhodnou strukturu a slovník, zajišťující srozumitelnost a snadnou čitelnost pro čtenáře
  • Korektury článků z hlediska struktury, vyjádření myšlenek článku, smysluplnosti odkazů, klíčových slov, pravidel přístupnosti (WCAG)
  • Korektury textu článků z hlediska gramatiky, interpunkce, typografie a pravidel copywritingu
  • Kontrola aktuálnosti stávajícího obsahu a jeho revize
  • Přidávání webového obsahu dle jednotné metodiky

Kontakt

Webmaster spadá pod Oddělení ICT. Vaše připomínky a náměty k fakultnímu webu můžete psát na adresu webmaster@fit.cvut.cz.

Marie Böhmová - profile

Marie Böhmová

Správkyně obsahu webu a administrativní pracovnice

Oddělení ICT

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 1.7.2019, 13:35