Časový plán přijímacího řízení do bakalářského studia 2018/2019

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do bakalářského studia. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. – 31. 3. 2018. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 21. 6. 2018. Přijímací zkouška se bude konat 13. 6. 2018. Zápis do studia se uskuteční 28. 6. 2018. Výuka začne 1. 10. 2018. Studenti by měli standardně dokončit studium v červnu 2021.

Podání přihlášky ke studiu

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, kterou fakultě doručí do 31. 3. 2018. Pokud uchazeč obdrží dokumenty specifikované v Podmínkách přijetí do bakalářského studia až později, doručí jejich úředně ověřené kopie nejpozději 21. 6. 2018.

1. 1. 2018 (pondělí)
Otevření aplikace webové přihlášky pro vyplnění on-line elektronického formuláře přihlášky
do 31. 3. 2018 (sobota)
Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a dodání papírové verze přihlášky na FIT
1. 4. 2018 (neděle)
Otevření aplikace pro přijímací řízení pro sledování stavu přihlášky, rezervace termínů a podávání omluv
do 20. 6. 2018 (středa)
Dodání doporučeně poštou všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)
do 21. 6. 2018 (čtvrtek)
Osobní dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)
Zažádání o pozdější termín dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.) v aplikaci pro přijímací řízení

Přijímací zkouška

Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Zda se zúčastnit této písemné přijímací zkoušky, je na uchazeči.

do 10. 6. 2018 (neděle)
Registrace k přijímací zkoušce v aplikaci pro přijímací řízení
13. 6. 2018 (středa)
Přijímací zkouška
do 18. 6. 2018 (pondělí)
Podání odůvodněné omluvy z přijímací zkoušky v aplikaci pro přijímací řízení
21. 6. 2018 (čtvrtek)
Náhradní termín přijímací zkoušky
Nejzazší termín dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)

Výsledky přijímacího řízení

Pokud uchazeč v přihlášce dá souhlas se zasláním rozhodnutí o přijetí pomocí informačního systému ČVUT, bude mu rozhodnutí zasláno neprodleně elektronicky. Ostatním uchazečům budou rozhodnutí zasílána průběžně, nebo předána osobně při zápisu do studia.

14. 6. 2018 (čtvrtek)
Určení bodové hranice pro doplnění kapacity studijního programu
průběžně, do 25. 9. 2018 (úterý)
Zaslání rozhodnutí o přijetí, nebo předání osobně při zápisu do studia
průběžně, do 27. 9. 2018 (čtvrtek)
Zaslání rozhodnutí o nepřijetí

Zápis do studia

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia.

do 24. 6. 2018 (neděle)
Přihlášení k zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
28. 6. 2018 (čtvrtek)
Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče
19. 9. 2018 (středa)
Podání odůvodněné omluvy ze zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
21. 9. 2018 (pátek)
Registrace na náhradní termín zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
26. 9. 2018 (středa)
Náhradní termín zápisu do studia
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 4.1.2018, 12:31