BI-PA1 – Programování a algoritmizace 1

Cíl předmětu

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Program přednášek

 1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.
 2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.
 3. Reálné typy. Výrazy.
 4. Řídicí struktury, větvení, cykly.
 5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.
 6. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.
 7. Pole, řetězce.
 8. Ukazatele, dynamické proměnné.
 9. Soubory.
 10. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.
 11. Struktury, soubory se strukturami.
 12. Spojové seznamy.
 13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Program cvičení

 1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.
 2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.
 3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.
 4. Podmíněné příkazy.
 5. Cykly, zpracování posloupností.
 6. Funkce.
 7. Rekurzivní funkce.
 8. Pole a řetězce.
 9. Ukazatele a dynamické proměnné.
 10. Soubory.
 11. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou složitostí.
 12. Struktury, soubory se strukturami.
 13. Spojové seznamy.
 14. Rezerva.Poslední změna: 22.4.2009, 20:57