BI-PA2 – Programování a algoritmizace 2

Cíl předmětu

Studenti se naučí základům objektově orientovaného programování a naučí se specifikovat a implementovat abstraktní datové typy (zásobník, fronta, rozšiřitelné pole, množina, tabulka). Programovacím jazykem je C++. Přestože se nejedná o kurz tohoto jazyka, studenti jsou seznámeni se všemi rysy C++ důležitými pro splnění hlavního cíle (např. přetěžování operátorů, šablony).

Program přednášek

 1. Jazyk C++, neobjektová rozšíření.
 2. Programovací styly, objektově orientované programování.
 3. Přetěžování operátorů 1.
 4. Přetěžování operátorů 2, mělká a hluboká kopie.
 5. Dědičnost.
 6. Polymorfismus.
 7. Abstraktní třídy, výjimky.
 8. Šablony.
 9. [3] Specifikace a implementace abstraktních datových typů (zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina).
 10. Proudová knihovna, serializace objektů.
 11. Událostmi řízený program, knihovna QT.

Program cvičení

 1. Na prosemináři učitel řeší vzorové úlohy, komentuje postup a případně doplní nové, na přednášce neuvedené informace. Studenti kopírují postup učitele na svých noteboocích, vkládají poznámky a mají dotazy.
 2. Na počítačových cvičeních studenti řeší zadané úloh navazující na přednášky a prosemináře, cvičící poskytuje konzultace a rady.Poslední změna: 22.4.2009, 20:56