BI-ADW – Administrace OS Windows

Cíl předmětu

Studenti rozumějí architektuře a vnitřní struktuře OS Windows a naučí se jej administrovat. Umějí používat systémové mechanismy, mechanismy správy systému, standardní administrátorské nástroje, nástroje na zabezpečení systému, správu paměti a souborových systémů, Rozumějí síťové vrstvě a implementací síťových a bezpečnostních služeb. Naučí se metody správy uživatelů, pokročilé metody správy AD, migraci systémů a deployment, zálohování. Umějí identifikovat a odstraňovat problémy a administrovat Windows v heterogenním prostředí.

Program přednášek

 1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj OS.
 2. Architektura systému a systémové mechanismy.
 3. Mechanismy správy systému, standardní administrátorské nástroje.
 4. Bezpečnost, nástroje zabezpečení systému.
 5. Správa paměťových médií, souborové systémy.
 6. Síťový model, protokol TCP/IP, DNS, DHCP.
 7. Implementace síťových a bezpečnostních služeb v prostředí Windows; server, redirector.
 8. Active Directory.
 9. Group policy.
 10. Pokročilé metody správy AD, nejčastější chyby při instalaci AD.
 11. Migrace systémů a deployment.
 12. Programové prostředky správy OS a AD, administrace Windows v heterogenním prostředí.
 13. Řešení krizových situací, zálohování, identifikace a odstranění problémů.

Program cvičení

 1. Blok I - Instalace operačního systému Windows: Předmětem prvního bloku cvičení je aplikace nástrojů pro správu a řešení problémů v prostředí Windows. Využití nativních nástrojů správy a nadstavbových prostředků a výběr prostředků třetích stran. Studenti se naučí identifikovat a kvantifikovat procesy (služby, procesy, vlákna) a řešit krizové situace, navrhnout optimální a bezpečnou konfiguraci OS. Semestrální práce - část I.
 2. Blok II - Návrh a realizace AD: Předmětem druhého bloku cvičení je návrh reálného systému využívajícího objektový přístup s využitím skupinové politiky, s komplexní strukturou (více domén a lesů) a realizace navrženého systému s ohledem na optimální správu a vysokou bezpečnost. Semestrální práce - část II.
 3. Blok III - Programové prostředky správy OS a AD: Předmětem třetího bloku je správa OS a AD programovacími prostředky (Shell, VB Script, C
 4. ). Semestrální práce - část III.
 5. Blok IV - Studenti přednesou základní theze svých semestrálních prací a odpoví na doplňující dotazy. Zápočty.Poslední změna: 22.4.2009, 21:14