BI-AWD – Administrace webového a DB serveru

Cíl předmětu

Studenti se seznámí s administrací databázových a webových serverů a služeb. Budou schopni nainstalovat, nakonfigurovat, provozovat, testovat a zálohovat komplexní systémy databázových a webových služeb. V rámci vyváženosti budou studenti seznámeni se třemi různými koncepcemi databázových strojů - Oracle jako reprezentanta velkého komerčního systému, PostgreSQL jako reprezentanta komplexního a velmi pokročilého databázového stroje udržovaného a vyvíjeného komunitou jako software s otevřeným zdrojovým kódem, a MySQL jako reprezentanta nejužívanějšího databázového stroje z pohledu návaznosti na webový server Apache.

Program přednášek

 1. Architektura databázového stroje z pohledu instalace, konfigurace a zálohování.
 2. Koncepce databázových strojů Oracle, PostgreSQL a MySQL.
 3. Specifika konfirgurace, administrace a zálohování Oracle.
 4. Specifika konfigurace, administrace a zálohování PostgreSQL.
 5. Specifika konfigurace, administrace a zálohování MySQL.
 6. Běžná údržba a zálohování v jednotlivých DB strojích.
 7. Techniky detekce a ladění problematických SQL dotazů.
 8. Webový server Apache, vlastnosti, architekruta, instalace.
 9. Konfigurace serveru Apache, testování.
 10. Moduly serveru Apache.
 11. Autentizace a autorizace, bezpečnost, sledování přístupů k serveru, nástroje pro analýzu.
 12. Zálohování a obnova dat, integrita webového serveru.
 13. Integrace a konfigurace MySQL a PHP do webového serveru, phpMyAdmin.
 14. Proxy server, přepisování URL, optimalizace, load balancing.

Program cvičení

 1. Zadání semestrální práce.
 2. Konzultace k zadání semestrální práce.
 3. Konzultace semestrální práce.
 4. Odevzdání semestrální práce.Poslední změna: 22.4.2009, 21:16