BI-PNO – Praktika v návrhu číslicových obvodů

Cíl předmětu

Studenti se naučí prakticky pracovat s moderními návrhovými nástroji způsobem používaným v praxi. Tedy naučí se vytvořit syntetizovatelný popis návrhu ve VHDL a realizovat tento návrh v hradlovém poli.

Program přednášek

 1. Pracovní postup návrhu číslicových obvodů.
 2. Řízení projektu, metriky a odhady.
 3. Základy synchronního návrhu.
 4. Technologie realizace číslicových obvodů - FPGA, ASIC.
 5. Návrh na úrovni algoritmu, dekompozice do bloků.
 6. Jazyk VHDL pro popis číslicových obvodů.
 7. Popis obvodu na úrovni RTL - registry, čítače, multiplexery.
 8. Popis obvodu na úrovni RTL - realizace aritmetiky.
 9. Popis obvodu na úrovni RTL - použití pamětí.
 10. Syntéza obvodu z úrovně RTL - constraints.
 11. Plán verifikace, modely pro verifikaci.
 12. Tvorba testovacího prostředí.
 13. Návrh pro snadnou testovatelnost.

Program cvičení

 1. Cvičení probíhají v laboratořích. Studenti řeší úlohy z oblasti číslicového návrhu s využitím návrhového systému pro FPGA. Funkčnost navrženého obvodu studenti ověří na přípravku. Součástí cvičení je i samostatné řešení semestrálního projektu. V průběhu semestru studenti navštíví profesionální pracoviště zabývající se návrhem číslicových obvodů.
 2. Úvodní cvičení
 3. [3] Seznámení s návrhovým systémem, zadání semestrálních prací.
 4. [3] Návrh a ověření jednoduššího synchronního obvodu.
 5. [5] Samostatné řešení semestrálního projektu.
 6. Návštěva pracoviště zabývajícího se návrhem číslicových obvodů.
 7. Prezentace výsledků semestrálního projektu.
 8. Hodnocení, zápočet.Poslední změna: 23.4.2009, 1:28