BI-SAP – Struktura a architektura počítačů

Cíl předmětu

Studenti zvládnou základní jednotky číslicového počítače, porozumějí jejich struktuře, funkci, způsobu realizace (aritmeticko-logická jednotka, řadič, paměť, vstupy, výstupy, způsoby uložení dat a jejich přenosu mezi jednotkami). Logický návrh a realizace programem řízeného jednoduchého procesoru je prakticky realizováno v laboratoři na moderních prostředcích číslicového návrhu.

Program přednášek

 1. Úvod, základní architektura počítače, zobrazení dat.
 2. Logické obvody, formy jejich popisu, kombinační obvody a jejich realizace na úrovni hradel.
 3. Sekvenční obvody a jejich realizace. Synchronní návrh, příklady praktické realizace pomocí hradel a klopných obvodů. Rozdíl mezi Mealyho a Moore automatem.
 4. Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích - jejich realizace (kodéry, sčítačky, čítače, registry).
 5. Data, jejich zobrazení a zpracování.
 6. Aritmetické operace s čísli se znaménkem. Pevná a pohyblivá řádová čárka.
 7. Realizace aritmetických operací.
 8. Paměti - struktura paměťového obvodu, statické a dynamické paměti.
 9. Paměťový systém počítače. Periferní zařízení.
 10. Instrukce a strojový kód.
 11. Architektura souboru instrukcí. Návrh procesoru.
 12. Procesor SAP.
 13. Typy řadičů. Základní typy procesorů.

Program cvičení

 1. Sčítačka, hradla, realizace v přípravku.
 2. Booleova algebra, minimalizace, hradla.
 3. Kombinační obvody, převodníky.
 4. Minimalizace, realizace pomocí hradel, logické funkce.
 5. Sekvenční obvody, čítač, detekce správné posloupnosti.
 6. Sekvenční návrh, graf přechodů, tabulka, realizace D klop. obvodem a hradly.
 7. Architektura AVR procesoru, první vzorový program.
 8. Aritmetika, sčítání, záporná čísla, přetečení, doplňkový kód.
 9. Program - posuvy, ASCII.
 10. Test, zadáni dom. úkolu, asembler.
 11. Práce na dom. úkolu - zobrazeni na displeji
 12. Programy na aritemtiku, posuvy a zobrazeni na periferie.
 13. Předvedení výsledků.
 14. Zápočet.Poslední změna: 22.4.2009, 20:56