BI-AAG – Automaty a gramatiky

Cíl předmětu

Studenti získají základní teoretické a implementační znalosti o konstrukci, použití a vzájemných transformací konečných automatů, regulárních výrazů a regulárních gramatik, o překladových konečných automatech a o konstrukci a použití zásobníkových automatů. Znají hierarchii formálních jazyků a rozumějí vztahům mezi formálními jazyky a automaty. Znalosti z teorie automatů umějí aplikovat pro řešení praktických problémů z oblasti vyhledávání v textu, kompresi dat, jednoduchých překladů a návrhu číslicových obvodů.

Program přednášek

 1. Motivace pro studium formálních jazyků. Základní pojmy (jazyk, abeceda, gramatika, automat), Chomského hierarchie.
 2. Deterministické a nedeterministické konečné automaty (DKA a NKA), NKA s epsilon přechody.
 3. Operace s automaty (převod na NKA bez epsilon přechodů, na DKA, minimalizace), průnik, sjednocení.
 4. Programová realizace DKA a NKA, obvodová realizace.
 5. Rozšíření o překlad, Mealey, Moore, převody.
 6. Operace s regulárními gramatikami, převody na KA.
 7. Regulární výrazy, převody mezi regulárními výrazy, konečnými automaty a regulárními gramatikami, Kleenova věta.
 8. Principy využití regulárních výrazů v UNIXu (grep, egrep, perl, PHP, ...).
 9. Konečný automat jako lexikální analyzátor, lex/flex generátory.
 10. Vlastnosti regulárních jazyků (pumping lemma, Nerodova věta).
 11. Jazyky bezkontextové, zasobníkový automat.
 12. Analýza bezkontextových jazyků (nedeterministická versus deterministická).
 13. Jazyky kontextové a neomezené, Turingův stroj.

Program cvičení

 1. Ukázky formálních jazyků. Intuitivní návrh gramatik pro jazyky zadané množinově. Odhad umístění jazyka v Chomského hierarchii.
 2. Intuitivní návrh konečných automatů (DKA, NKA, s epsilon-přechody) pro zadaný jazyk.
 3. Převody a kompozice KA.
 4. Implementace KA.
 5. Návrh KA s výstupní funkcí a jeho implementace.
 6. Převody gramatik na KA a zpět.
 7. Návrh, úpravy a převody regulárních výrazů.
 8. Využití regulárních výrazů pro řešení úloh ze zpracování textu (např. sh, grep, sed, perl).
 9. Návrh a implementace lexikálního analyzátoru.
 10. Klasifikace jazyků.
 11. Příklady bezkontextových jazyků, návrh zásobníkových automatů.
 12. Ukázky deterministické analýzy bezkontextových jazyků (např. LL, yacc, bison).
 13. Příklady kontextových a neomezených jazyků, návrh gramatik a Turingových strojů.Poslední změna: 22.4.2009, 20:59