BI-EFA – Efektivní algoritmy

Cíl předmětu

Studenti získají důkladný přehled efektivních algoritmů pro řešení standardních problémů. Umějí pracovat s asymptotickou notací používanou při vyjadřování složitosti. Rozumějí algoritmům pro řazení o složitosti O(n.log n), pro speciální řazení s lineární složitostí a pro řazení ve vnějších pamětech, algoritmům asociativního a adresního vyhledávání (vyhledávací stromy, rozptýlené tabulky, vícerozměrné vyhledávací stromy). Znají a umějí používat pokročilé datové struktury. Ovládají metody používané pro analýzu paměťové a operační složitosti algoritmů.

Program přednášek

 1. Matematické základy teorie složitosti algoritmů.
 2. Algoritmy řazení se složitostí n.log n, analýza QuickSortu.
 3. Řazení v lineárním čase, řazení v externích pamětech.
 4. Rekurze, analýza složitosti rekurzivních algoritmů, transformace na iterační algoritmy.
 5. Binární haldy, prioritní fronty, binomiální a Fibonnaciho haldy.
 6. Dynamické programování.
 7. Vyhledávací problém, jednorozměrné adresní vyhledávání, mapovací funkce.
 8. Rozptýlené tabulky, otevřené a řetězené adresování, rozptylovací funkce.
 9. Asociativní vyhledávání, vyhledávací a binární vyhledávací stromy, vyhledávání vzoru v textu.
 10. Vícerozměrné vyhledávání, vícerozměrné vyhledávací stromy.
 11. Vyvažování vyhledávacích stromů.

Program cvičení

 1. Procvičování a opakováni diskrétní a asymptotické matematiky.
 2. [2] Implementace, stabilizace, analýza složitosti algoritmů řazení.
 3. Implementace a analýza složitosti algoritmů externího řazení.
 4. Srovnání rekurzivních a iteračních algoritmů, převody.
 5. Použití pokročilých hald.
 6. Použití metod dynamického programování.
 7. Adresní vyhledávání, návrh mapovacích funkcí.
 8. Používání rozptýlených tabulek, otevřené a řetězené adresování.
 9. Vyhledávací a binární vyhledávací stromy, hledání vzoru v textu.
 10. Vyhledávací stromy pro vícerozměrné vyhledávání, vyhledávání nejbližšího souseda.
 11. Vyvažování vyhledávacích stromů.Poslední změna: 22.4.2009, 21:01