BI-PJP – Programovací jazyky a překladače

Cíl předmětu

Studenti budou umět základní metody implementace běžných programovacích jazyků. Získají zkušenost s návrhem a implementací překladu jednotlivých konstruktů programovacích jazyků (datové typy, podprogramy, apod). Naučí se formálně specifikovat překlad textu, který vyhovuje určité syntaxi, do cílové formy a na základě této specifikace napsat překladač. Překladačem se zde rozumí nejen překladač programovacího jazyka, ale jakýkoliv jiný program analyzující a zpracovávající text zapsaný v jazyku, který je dán LL(1) gramatikou.

Program přednášek

 1. Přehled programovacích jazyků, programovací paradigmata. Struktura překladače, virtuální počítač.
 2. Návrh a realizace lexikálního analyzátoru.
 3. LL(1) gramatiky, transformace BG na LL(1).
 4. Realizace syntaktické analýzy rekurzívním sestupem.
 5. Překladové gramatiky a zásobníkové překladové automaty.
 6. Atributové překladové gramatiky.
 7. Vnitřní formy programu, překlad a vyhodnocení výrazů.
 8. Překlad do jazyka zásobníkového počítače.
 9. Překlad do syntaktického stromu.
 10. Specifikace a implementace datových typů.
 11. Překlad typických jazykových konstrukcí.
 12. Specifikace a implementace podprogramů.
 13. Specifikace a implementace datových abstrakcí.

Program cvičení

 1. Návrh a realizace lexikálního analyzátoru.
 2. Realizace syntaktické analýzy rekurzívním sestupem.
 3. Atributové překladové gramatiky.
 4. Překlad do jazyka zásobníkového počítače.
 5. Překlad do syntaktického stromu.
 6. [2] Konzultace k domácí práci.Poslední změna: 22.4.2009, 21:05