Volitelné předměty

Studenti všech studijních oborů si budou moci vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů. Volitelné předměty jsou doplněním profilových předmětů a slouží mimo jiné k seznámení s technologiemi, se kterými se budou absolventi FIT setkávat v praxi. Absolventi FIT tak budou disponovat kvalitním teoretickým základem doplněným o praktické znalosti konkrétních technologií.

Na výuce volitelných předmětů bude FIT spolupracovat s předními odborníky z akademického prostředí a z firemní praxe.

Volitelné předměty pro studenty všech studijních oborů FIT

 • Programování v C/C++
 • Programování v Javě
 • Pokročilé programování v Javě
 • Enterprise Java
 • Programování v SQL
 • XML technologie
 • Programování v Pythonu
 • Programování v Ruby
 • Programování v C#
 • Technologie .NET
 • Programování ve Wolfram Mathematica
 • Testování software
 • Objektově orientovaný návrh – IBM Rational Rose
 • Umění programovat
 • Principy a paradigmata programovacích jazyků
 • Programová rozhraní operačních systémů
 • Počítačové hry a animace
 • Síťové technologie 1 – CCNA 1+2
 • Síťové technologie 2 – CCNA 3+4
 • Technologie pro elektronické obchodování a e-commerce
 • Systémy elektronické výměny dokumentů EDI
 • Připojování periferních obvodů
 • Materiály a technologie pro informatiku
 • Fyzika materiálů pro informatiku
 • Udržitelný rozvoj


Poslední změna: 27.1.2017, 17:58